• Luật Hồng Phúc

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

ĐIỀU KIỆN MỞ CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

ĐIỀU KIỆN MỞ CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Là một loại hình kinh doanh dịch vụ đặc biệt, yêu cầu cao về kiến thức, kỹ năng, kết quả của dịch vụ được cung cấp mang tính pháp lý và kinh tế cao khiến cho hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán chịu sử quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước với những quy định cụ thể.

Vậy, điều kiện mở công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây, luật Hồng Phúc xin giải đáp thắc mắc của quý đọc giả về câu hỏi trên như sau:

Thứ nhất, đó chính là điều kiện thành lập công ty.

Là một loại hình tham gia cung ứng dịch vụ trên thị trường Việt Nam, công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần đáp ứng các điều kiện nhất định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, nếu như các ngành nghề kinh doanh khác, người thành lập công ty có toàn quyền lựa chọn loại hình công ty phù hợp thì đối với công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán chỉ được phép lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh (ngoài ra, dịch vụ kiểm toán còn được hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân). Mặt khác, ngoại trừ công ty kiểm toán nước ngoài thành lập công ty kiểm toán tại Việt Nam thì các công ty kiểm toán không được góp vốn thành lập công ty kiểm toán khác. Theo đó, công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Thành viên thành lập, quản lý công ty: mọi tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự có quyền thành lập và quản lý công ty trừ trường hợp thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý: cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan…
 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có từ hai người đại diện theo pháp luật phải là cá nhân, từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp thì phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đồng thời phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;
 3. Tên công ty: tên công ty bao gồm hai thành tố là loại hình công ty và tên riêng. Tên côn ty không được sử dụng các tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân…; từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 4. Trụ sở công ty: công ty được đặt trên lãnh thổ Việt Nam có địa chỉ liên lạc được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) ngoại trừ chung cư;
 5. Loại hình công ty: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Trong đó, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì số thành viên góp vốn phải từ 02 (hai) đến 50 (năm mươi) thành viên là cá nhân, hoặc tổ chức; đối với công ty hợp danh thì phải có ít nhất 02 (hai) thành viên hợp danh là chủ sở hữu công ty cùng kinh doanh dưới một tên chung và các thành viên góp vốn (nếu có).
 6. Tài sản góp vốn: Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam;
 7. Mã ngành kinh doanh: mã ngành chính – 6920 Hoạt động dịch vụ kiểm toán;
 8. Vốn điều lệ: từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Thứ hai, đó chính là điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm toán

ngoài các điều kiện thành lập công ty theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan thì công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần đáp ứng các điều kiện sau tương ứng với từng loại hình công ty được lựa chọn thành lập để được cấp phép hoạt động dịch vụ kiểm toán:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 2. Tư cách pháp nhân: Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Kiểm toán viên: Trong công ty phải có ít nhất 05 (năm) kiểm toán viên hành nghề tại công ty và các thành viên này không được đồng thời là thành viên góp vốn của 02 (hai) công ty kiểm toán trở lên. Trong các kiểm toán viên có ít nhất 02 (hai) kiểm toán viên là thành viên góp vốn với tổng số vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty. Một trong các kiểm toán viên hành nghề là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty;
 4. Vốn điều lệ: vốn điều lệ của công ty từ 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam trở lên, trong đó: (i) tổng số vốn góp của các hành viên kiểm toán phải trên 50% vốn điều lệ; (ii) tổng số vốn góp tối đa của thành viên góp vốn là tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ;
 5. Thành viên góp vốn: thành viên góp vốn là tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua người đại diện, người đại diện là kiểm toán viên hành nghề không được góp vốn vào công ty với tư các cá nhân. Thành viên góp vốn là tổ chức phải cử một người đại diện vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và đăng ký hành nghề tại công ty.
 6. Công ty hợp danh
 7. Tư cách pháp nhân: Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 8. Kiểm toán viên: Trong công ty phải có ít nhất 05 (năm) kiểm toán viên hành nghề tại công ty với ít nhất 02 (hai) kiểm toán viên hành nghền là thành viên hợp danh. Một trong các kiểm toán viên hành nghề là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty;

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Kiểm toán độc lập 2011;
 • Luật Nhà ở 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng điều kiện mở công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định mới nhất. Qúy khách hàng có thể liên hệ Công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan