• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thành lập công ty xử lý rác thải

Mỗi ngày hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của con người thải ra môi trường hàng trăm tấn rác thải. Để xử lý số lượng lớn các rác thải này, có rất nhiều công ty xử lý rác thải được thành lập mới. Vậy thủ tục mở công ty xử lý chất thải cần có những bước nào ?

Luật Hồng Phúc xin gửi tới Quý Khách hàng thông tin về thủ tục mở công ty xử lý rác thải.

Xử lý rác thải là gì ?

Rác thải chính là các chất phế liệu sau khi đã được sử dụng thì sẽ bị thải ra môi trường. Rác thải được phân loại thành rác thải hữu cơ, rác vô cơ, rác thải tái chế, chất thải rắn,…

Xử lý rác thải chính là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp rác thải và các yếu tố có hại trong rác thải.

Một số lưu ý khi thành lập công ty xử lý rác thải ?

Khi thành lập doanh nghiệp xử lý rác thải, các cá nhân, tổ chức cần lưu ý các vấn đề sau:

– Các phương tiện, công nghệ và thiết bị phục vụ xử lý các loại chất thải độc hại cần tuân thủ những yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định.

– Địa điểm xử lý rác thải không gần khu dân cư đông đúc, có nguồn nước sinh hoạt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Doanh nghiệp còn phải soạn thảo báo cáo đánh giá sự tác động của hoạt động xử lý rác thải độc hại đối với môi trường, nộp lên cho Bộ tài nguyên và môi trường rồi chờ phê duyệt.

Thủ tục mở công ty xử lý rác thải

Chuẩn bị trước khi thành lập công ty xử lý chất thải

Chuẩn bị tên công ty xử lý rác thải:

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên công ty sản xuất nhựa gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38, 39 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Chuẩn bị trụ sở công ty xử lý rác thải:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: Công ty xử lý rác thải không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể vì theo quy định luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh.

Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh của công ty xử lý rác thải

Các ngành nghề kinh doanh liên quan đến xử lý rác thải được quy định như sau:

 • 3811: Thu gom rác thải không độc hại;
 • 3812: Thu gom rác thải độc hại;
 • 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
 • 3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
 • 3830: Tái chế phế liệu;
 • 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

Ngoài ra doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xử lý rác thải có thể lựa chọn một số nghành nghề kinh doanh khách để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chuẩn bị vốn điều lệ:

Vốn điều lệ do chủ sở hữu doanh nghiệp góp vốn và đối với ngành nghề xử lý rác thải không có yêu cầu về vốn pháp định.

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn 90 ngày này mà doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn điều lệ đăng ký thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc giảm vốn điều lệ đã góp trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được trong vòng 30 ngày. Vốn điều lệ công ty xử lý rác thải ảnh hưởng đến mức Lệ phí môn bài.

Thành phần hồ sơ thủ tục thành lập công ty xử lý rác thải

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà thành phần hồ sơ thành lập mới công ty xử lý rác thải có thể khác nhau như sau:

Đối với công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty TNHH 2 Thành viên và Công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty Hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty đã hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thông qua trang mạng điện tử của Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên của Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục để được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hiểm

Ngoài việc thành lập công ty xử lý rác thải theo trình tự thủ tục như trên, đối với công ty có hoạt động thu gom, xử lý rác thải có hoạt động xử lý chất thải nguy hại thì cần phải xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại sau khi thành lập doanh nghiệp. Để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp cần phải đáp ứng:

6.1. Điều kiện thành lập công ty xử lý rác thải thải nguy hại

 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;
 • Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật;
 • Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
 • Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
 • Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại;
 • Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại;
 • Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động;

6.2 Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận xử lý chất thải nguy hại

Sau khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;
 • 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;
 • 01 (một) bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt;
 • Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có) quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
 • Các mô tả, hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
 • Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký.

6.3 Trình tự, thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

 • Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên đến Bộ Tài nguyên và môi trường. Tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp 02 bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại đồng thời hoặc sau thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và thông báo để tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung nếu nội dung không đầy đủ, phù hợp với cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, cơ quan cấp phép có văn bản chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (D) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT với thời gian thử nghiệm không quá 06 tháng.
 • Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan cấp phép, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại thực hiện vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, tổ chức, cá nhân nộp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.
 • Sau đó, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hiểm và có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cấp phép tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở xử lý chất thải nguy hiểm, trạm trung chuyển chất thải nguy hiểm (nếu có) đồng thời lựa chọn tiến hành một trong hai hoạt động sau để đánh giá điều kiện và cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hiểm.

Thủ tục thực hiện sau khi có giấy chứng nhập xử lý chất thải

Sau khi công ty xử lý rác thải được thành lập, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

 • Khắc dấu-in bảng hiệu
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng
 • Khai thuế ban đầu

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục mở công ty xử lý rác thải. Luật Hồng Phúc đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục mở công ty xử lý rác thải với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 090.234.6164 –0964.049.410 hoặc liên hệ qua emai: Info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn.

 • Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 • Thành lập công ty thu gom rác thải
 • Điều kiện kinh doanh thu gom rác thải sinh hoạt
 • Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp thông thường
 • Ngành nghề xử lý rác thải
 • Quy định thu gom rác thải
 • Công ty xử lý rác thải
 • Kinh doanh rác thải

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan