• Luật Hồng Phúc

Điều kiện và thủ tục mở công ty giới thiệu việc làm

 1. 14/02/2022
 2. 2,273

THỦ TỤC MỞ CÔNG TY GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Thủ tục mở công ty giới thiệu việc làm

Kinh tế phát triển làm phát sinh nhu cầu về nhân sự, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong việc săn đầu người nhằm gia tăng hiệu quả lao động với chi phí tuyển dụng thấp nhất hình thành nhu cầu cung ứng lao động. Vì vậy hình thành nên dịch vụ môi giới việc làm góp phần kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hoạt động môi giới việc làm là hoạt động kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định và điều kiện về giấy phép hoạt động. Do đó, bằng nội dung bài viết này, luật Hồng Phúc kính gửi đến quý bạn đọc nội dung tư vấn thủ tục mở công ty giới thiệu việc làm như sau:

 1. Công ty giới thiệu việc làm

Công ty giới thiệu việc làm là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; là công ty hoạt động có điều kiện, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở lao động – Thương binh và Xã hội (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

 1. Điều kiện thành lập Công ty giới thiệu việc làm

Là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, vì vậy cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định như sau:

 1. Công ty có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu từ ba năm trở lên đối với địa điểm được sử dụng là trụ sở công ty
 2. Đã tiến hành ký quỹ theo quy định của pháp luật (trên 000.000 đồng)
 3. Người đại diện theo pháp luật – người quản lý công ty phải có bằng cấp từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấyphép và các điều kiện không được phép theo quy định của pháp luật
 • Nội dung cần chuẩn bị trước khi mở công ty giới thiệu việc làm
 1. Vốn điều lệ: là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định nên các thành viên/cổ đông thành lập công ty cần cùng nhau góp vốn với mức vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng 000.000 đồng. Tài sản góp vốn là tiền hoặc tài sản tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 2. Tên doanh nghiệp: tên doanh nghiệp bao gồm loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, hợp danh, cổ phần) và phần tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của công ty sau này). Thành viên/cổ đông thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.
 3. Trụ sở công ty: Ngoại trừ nhà chung cư, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 4. Mã ngành: Công ty giới thiệu việc làm có thể chọn một trong các mã ngành sau làm mã ngành kinh doanh chính:
 • 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • 7820: Cung ứng lao động tạm thời
 • 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Ngoài mã ngành chính, công ty được quyền lựa chọn một hoặc một số mã ngành trong các mã ngành còn lại trên hoặc một hoặc một số mã ngành còn lại trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam làm mã ngành bổ sung.

 1. Hồ sơ (01 bộ)

Dịch vụ giới thiệu việc làm là lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở lao động – Thương binh và Xã hội (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền), do đó, khi tiến hành thành lập công ty giới thiệu việc làm  cần tiến hành thành lập công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ – CP về thành lập doanh nghiệp và tiến hành xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của Luật việc làm 2013 và Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm cũng như các văn bản luật liên quan. Vậy, để thành lập công ty giới thiệu việc  sẽ phải chuẩn bị theo hai bước cụ thể như sau:

Bước 1: Thành lập công ty

 1. Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên/cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài) là cá nhân, người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông là tổ chức (nếu thành viên/cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 1. Thủ tục mở công ty giới thiệu việc làm
 • Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận khết quả.

 • Kết quả

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

 1. Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
 • Bản lý lịch tự thuật và Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.
 • Bằng cấp chứng nhận có trình độ từ đại học trở lên hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 1. Thủ tục xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
 • Nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Kết quả

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trong thời hạn 07ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ: văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

 1. Thủ tục cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 • Nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Góp vốn điều lệ đúng thời hạn. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh trước khi kinh doanh;
 • Niêm yết công khai bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại trụ sở chính;
 • Thông báo ngày bắt đầu hoạt động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính trước 10 ngày làm việc;
 • Thông báo giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, số điện thoại, e-mail, website công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Căn cứ pháp lý:

 1. Luật Doanh nghiệp 2020;
 2. Luật việc làm 2013;
 3. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 4. Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
 5. Quyết định 27/2018/QĐ-TTG về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan