• Luật Hồng Phúc

Các bước thành lập công ty

 1. 05/09/2022
 2. 2,437

Sở hữu một công ty là mong muốn của rất nhiều người. Tuy nhiên, sở hữu một công ty không khó mà điều khó là làm sao để duy trì được công ty đó. Vậy các bước thành lập doanh nghiệp là gì? Luật Hồng Phúc xin gửi tới quý khách hàng các thông tin liên quan đến các bước mở công ty.

Chọn loại hình công ty để thành lập

Khi thành lập công ty thì bước đầu tiên là phải chọn được loại hình doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định có 05 loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Những đặc điểm cơ bản của các loại hình công ty sẽ giúp Quý Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn loại hình phù hợp với nhu cầu hơn.

Công ty cổ phần

Là công ty có ít nhất ba cổ đông khi bắt đầu thành lập công ty và không giới hạn số lượng cổ đông công ty. Đây cũng là loại hình công ty có nhiều phương thức huy động vốn nhất. Các cổ đông trong công ty chỉ phải chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn bằng phần vốn góp đã góp vào công ty.

Công ty TNHH MTV

Là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức thành lập. Công ty TNHH một thành viên chỉ có thể huy động vốn nhưng không làm thay đổi loại hình công ty bằng hình thức phát hành trái phiếu nhưng có điều kiện và tăng vốn chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty cũng chỉ chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn bằng phần vốn góp đã góp vào công ty.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Do ít nhất hai thành viên thành lập và số lượng thành viên tối đa cũng không được quá 50 thành viên. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu và các thành viên công ty chỉ phải chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn bằng phần vốn góp đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh

Do hai thành viên hợp danh thành lập. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra công ty hợp danh có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty hợp danh cũng không được phát hành cổ phiếu.

Công ty tư nhân

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu. Doanh nghiệp tư nhân không tách bạch vốn giữa chủ sở hữu và công ty nên chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với công ty. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Từ những đặc điểm cơ bản về số lượng thành viên, hình thức huy động vốn, trách nhiệm tài sản và tư cách pháp nhân của các loại hình công ty có thể phần nào giúp các chủ sở hữu công ty có thể đưa ra lựa chọn về công ty dự đình thành lập sao cho phù hợp.

Chuần bị các thông tin về công ty

Sau khi chọn được loại hình công ty sẽ thành lập thì các cá nhân, tổ chức thành lập công ty cần chuẩn bị các thông tin về công ty bao gồm:

 • Tên công ty: không được trùng, tương tự gây nhầm lẫn hay tên viết tắt, tên tiếng anh trùng với công ty khác và một số trường hợp cấm đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại Điều 38, 39, 41 Luật doanh nghiệp 2020.
 • Về ngành nghề kinh doanh: cần đăng ký đúng mã ngành kinh doanh theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và không được đăng ký những ngành nghề bị cấm kinh doanh theo Luật đầu tư. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì công ty cần phải đáp ứng đủ các điều kiện của ngành nghề.
 • Trụ sở công ty: Trụ sở công ty phải là địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở công ty phải đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp của công ty.
 • Vốn điều lệ: là tổng giá trị tài sản do các cá nhân, tổ chức thành lập công ty góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty và được thể hiện trong Điều lệ công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ là người thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của công ty, đại diện cho công ty làm việc với các cơ quan nhà nước.

Chuẩn bị hồ sơ mở công ty

Sau khi đã lựa chọn được loại công ty phù hợp và chuẩn bị các thông tin đầy đủ thì bưới tiếp theo sẽ là soạn hồ sơ. Theo đó, thành phần hồ sơ đối với từng loại hình doanh nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau:

Hồ sơ công ty tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  1. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  2. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  1. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  2. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

cac-buoc-thanh-lap-cong-ty-luathongphuc-vn

Nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập công ty

Sau khi đã chuẩn bị đấy đủ một bộ hồ sơ gồm các tài liệu nêu trên thì người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và gửi thông báo cho công ty về hồ sơ đã hợp lệ hay chưa và có cần sửa đổi bổ sung hay không. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật có thể đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nhận qua đường bưu điện.

Các bước cần làm tiếp theo để công ty có thể đi vào hoạt động.

Bước 1: Khắc con dấu công ty

Đây là một bước không thể thiếu trong thủ tục thành lập công ty. Theo quy định của pháp luật, con dấu của mỗi doanh nghiệp được xem là đại diện về mặt pháp lý của doanh nghiệp đó. Do đó, bất cứ một doanh nghiệp nào khi thành lập cũng sẽ phải có con dấu tròn mang tên của công ty mình hoặc con dấu điện tử trên tờ khai hóa đơn của công ty. Con dấu công ty có thể được khắc tại những địa chỉ khắc dấu uy tín để đảm bảo chất lượng con dấu.

Bước 2: Làm biển tên công ty và gắn tại trụ sở công ty

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành, tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ gắn tên tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. Tên doanh nghiệp được gắn trên biển hiệu công ty, đây là nghĩa vụ bắt buộc, công ty nào không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Khi vi phạm có thể bị phạt đến 15 triệu đồng.

Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hiện tại việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc nên doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ chuẩn bị thông báo phát hành hóa đơn gồm có Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và hóa đơn điện tử mẫu. Sau khi mẫu hóa đơn đã được chấp thuận, công ty sẽ tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và cài đặt vào máy tính và sử dụng.

Bước 4: Mua token – chữ ký số cho công ty

Token chứa chữ ký số của doanh nghiệp. Khi muốn phát hành hóa đơn điện tử online thì bắt buộc phải có token. Ngoài ra, công ty có thể có các token để có thể đăng nhập vào trang web hoặc để ký các tài liệu trên mạng điện tử khác. Hiện nay có rất nhiều đơn vị uy tín nhận dịch vụ làm chữ ký số này.

Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Tài khoản ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp hạch toán thu chi một cách minh bạch hơn và doanh nghiệp bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập công ty. Khi muốn mở tài khoản ngân hàng, công ty bắt buộc phải soạn một bộ hồ sơ mới để thay đổi, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Nộp tờ khai và thuế môn bài cho công ty

Doanh nghiệp cần chủ động nộp tờ khai và đóng thuế môn bài với cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm tùy thuộc vào vốn điều lệ.

Các bước nêu trên thứ tự có thể tráo cho nhau nhưng đều là những bước công ty không thể bỏ qua để có thể đưa công ty đi vào hoạt động.

Để thành lập mới một công ty cần phải hiểu rõ về quy trình thực hiện, Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng toàn bộ quy trình thủ tục thành lập mới một công ty theo quy định mới nhất hiện nay. Qúy khách hàng có nhu cầu mở mới công ty có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 • Dịch vụ thành lập công ty TPHCM
 • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói chuyên nghiệp nhất TPHCM
 • Thành lập công ty trọn gói TPHCM
 • Thành lập công ty trọn gói chuyên nghiệp nhất TPHCM
 • Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương
 • Chi phí thành lập công ty trọn gói
 • Thành lập công ty giá rẻ
 • Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan