• Luật Hồng Phúc

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chính là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty giải quyết tranh chấp tại Trọng tài cũng như là tại Tòa án. Trong công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Vậy, trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, thì thủ tục được thực hiện như thế nào ?

Bài viết dưới đây, công ty Luật Hồng Phúc sẽ cung cấp về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, nếu công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, trong trường hợp công ty cổ phần có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trọn gói

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trọn gói

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty

Căn cứ theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (ký (theo mẫu PLII-1 ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp thì nộp nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị.

 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

Lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Công ty cổ phần chuẩn bị thành phần hồ sơ như trên, nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục theo một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ và trả kết quả

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả hồ sơ và nêu rõ lý do.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Việc công bố, thông báo trên cổng thông tin quốc gia phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Trên đây là bài viết về Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Trong trường hợp Quý Khách hàng cần hiểu rõ hơn về thủ tục này, xin hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan