• Luật Hồng Phúc

Thông tin về điều kiện giao dịch chung

 1. 17/11/2023
 2. 976

Chào mừng Quý khách đến với website luathongphuc.vn – được thiết lập và thuộc sở hữu của CÔNG TY TNHH LUẬT HỒNG PHÚC. Khi Quý khách truy cập vào website của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các điều khoản này.

Website có thể được thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng và có hiệu lực sau 5 ngày, khi những thay đổi được thông báo và đăng tải đầy đủ trên website.

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện giao dịch này trước khi sử dụng bất ký dịch vụ tư vấn nào trên Luathongphuc.vn.

Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ

Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Luathongphuc.vn có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại: không giới hạn, giới hạn về số lượng dịch vụ tối đa trong mỗi chương trình khuyến mại mà một Khách hàng được mua, giới hạn về mục đích tư vấn dịch vụ (chỉ sử dụng cho chính Công ty/đối tượng khách hàng đã đặt mua), hoặc các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng Chương trình khuyến mại. Các điều kiện hạn chế này sau đây được gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, luathongphuc.vn có quyền không xác nhận, từ chối, hủy các dịch vụ tư vấn của các Đơn đặt hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính sách khuyến mại.

Chính sách kiểm hàng

Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn nên không có chính sách kiểm hàng

Chính sách hoàn trả

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện quy trình xin giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luât.

Đơn vị không trực tiếp thay mặt đại diện pháp lý cho khách hàng thực hiện công việc. Đơn vị chỉ đứng ra tư vấn tra soát các chứng từ để đảm bảo khách hàng có thể tự thực hiện và triển khai các công việc trong các lĩnh vực pháp lý một cách bài bản đúng quy trình.

Chi phí tư vấn sẽ không được hoàn trả, khách hàng khi đã chấp nhận sử dụng dịch vụ sẽ được ký kết hợp đồng Tư vấn quản lý doanh nghiệp. Toàn bộ chi phí sẽ được thanh toán trực tiếp thông qua chuyển khoản vào tài khoản công ty/trực tiếp tại Công ty để đảm bảo giao kết hợp đồng và được các tư vấn viên của Luật Hồng Phúc hỗ trợ tư vấn thủ tục pháp lý liên quan.

Chính sách bảo hành sản phẩm

Chính sách bảo hành            Có  Không

Không áp dụng chính sách bảo hành đối với dịch vụ tư vấn của đơn vị.

Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ

Tôn trọng lẫn nhau

Chúng tôi muốn xây dựng một lượng khách hàng an toàn và văn minh để mọi người cùng tận hưởng niềm vui mua sắm trên di động (Không cần phải đến trực tiếp cửa hàng của LUẬT HỒNG PHÚC).

Quy trình cung cấp dịch vụ (Được cụ thể trong phần hướng dẫn sử dụng website)

LUẬT HỒNG PHÚC – là chủ sở hữu website trực tiếp tư vấn dịch vụ quản lý doanh nghiệp cho đơn vị

Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn khác không được tham gia cung cấp dịch vụ trên website

LUẬT HỒNG PHÚC trực tiếp thu chi phí dịch vụ từ phía người sử dụng dịch vụ/sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm xuất hóa đơn cho người sử dụng dịch vụ/sử dụng dịch vụ.

Biểu phí

Biểu phí của từng dịch vụ sẽ được công khai trên website, người sử dụng dịch vụ có thể trực tiếp nhìn thấy giá dịch vụ và phạm vi thực hiện công việc và quyết định “Có” hay không đồng ý thanh toán và ký kết hợp đồng.

Các điều khoản khác

 • Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng website luathongphuc.vn của LUẬT HỒNG PHÚC, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. luathongphuc.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

 • Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về dịch vụ tư vấn giấy phép doanh nghiệp (không bao gồm việc đứng đại diện pháp lý thực hiện các công việc của khách hàng),… về chương trình khuyến mãi của luathongphuc.vn.

 • Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía luathongphuc.vn, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ đã lựa chọn.

luathongphuc.vn cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý rằng luathongphuc.vn, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

(1) sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) luathongphuc.vn có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;

(4) Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây.

 • Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
 • Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của CÔNG TY TNHH LUẬT HỒNG PHÚC. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY TNHH LUẬT HỒNG PHÚC và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của luathongphuc.vn.

 • Điều chỉnh và sửa đổi

LUẬT HỒNG PHÚC bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

 • Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

 • Phạm vi áp dụng

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng đặt hàng trực tuyến tại Website. Khi sử dụng chức năng để đặt hàng, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua hàng trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

 • Điều kiện sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến

Tính năng đặt hàng trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng mua hàng trực tuyến.

Tính năng mua hàng trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

Quý khách phải khẳng định và bảo đảm rằng quý khách đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng mua hàng trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo quy định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin đặt hàng.

 • Quy định giá và các khoản phí

Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm các thuế, phí khách hàng phải trả.

Ngoài ra, luathongphuc.vn không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh theo chính sách của ngân hành phát hành thẻ (Nếu khách hàng lựa chọn chức năng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng)

Nghĩa vụ của người cung cấp dịch vụ (LUẬT HỒNG PHÚC) và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

Nghĩa vụ của LUẬT HỒNG PHÚC

 • Thông báo website với Bộ Công Thương website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Xây dựng và công bố trên website những thông tin: Thông tin đơn vị; Hướng dẫn sử dụng website; Thông tin về điều kiện giao dịch chung; Chính sách bảo mật; Thông tin về các phương thức thanh toán; Chính sách giải quyết khiếu nại; …
 • Yêu cầu người sử dụng dịch vụ sử dụng website cung cấp tối thiểu các thông tin có liên quan khi đăng ký tài khoản.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thành viên sử dụng website và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website các thông tin thuộc danh mục dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin vi phạm quy chế của website/pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng website của mình;
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Nghĩa vụ của khách hàng (người sử dụng dịch vụ)

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác tối thiểu một trong các thông tin: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú thì mới đặt hàng trực tuyến được tại website
 • Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ website vn và dịch vụ được cung cấp qua website trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, và đọc và hiểu các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo về thay đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này. Việc thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Website và dịch vụ được cung cấp qua Luathongphuc.vn;
 • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình;
 • Thông báo kịp thời cho LUẬT HỒNG PHÚCvề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin thanh toán và đặt hàng của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;
 • Cam kết những thông tin cung cấp cho LUẬT HỒNG PHÚClà chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của mình trên Website vn được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;
 • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin cá nhân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch thông qua Website vn;
 • Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho LUẬT HỒNG PHÚCđể phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh;
 • Cung cấp thông tin về giao dịch khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi hoạt động trên Website vn;
 • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website vn cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Luathongphuc.vn hay sử dụng dịch vụ của LUẬT HỒNG PHÚC cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường, bao gồm phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước Pháp luật;
 • Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do LUẬT HỒNG PHÚCcung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Công ty;
 • Không được hành động gây mất uy tín của Website vn dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Công ty;
 • Cung cấp thông tin cá nhân của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.