• Luật Hồng Phúc

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

 1. 23/05/2022
 2. 2,869

Những năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có thể phát sinh nhiều vấn đề khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc nhà đầu tư có nhu cầu xin điều chỉnh các nội dung về dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp ban đầu, điển hình nhiều nhất là thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư), cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Khoản 2 Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu và điều kiện của thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận

Nhà đầu tư có dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; nay có nhu cầu thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án gắn với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổ chức kinh tế đó.

Trình tự thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận các thông tin sau khi điều chỉnh.
 • Sau đó, Tổ chức kinh tế có nghĩa vụ chuẩn bị và nộp hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính.

luat-hong-phuc-vn-bo-sung-thay-doi-giay-chung-nhan-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Thành phần hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Đối với hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư, trong đó nêu rõ nội dung cần điều chỉnh (thay đổi, xóa bỏ, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án) và giải trình lý do điều chỉnh;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);
 • Bản sao y các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã được cấp;
 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án;
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Nhà đầu tư chuẩn bị thêm Bản giải trình về việc đáp ứng các điều kiện khi đăng ký các ngành, nghề đó (quốc tịch nhà đầu tư, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng, kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, …).

Lưu ý:

Bản sao y hồ sơ phải được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực.

Đối với hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi nhận việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổ chức kinh tế);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh;
 • Bản sửa đổi Điều lệ của Tổ chức kinh tế về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Một số từ khoá tham khảo khi bạn muốn tìm hiểu thông tin

 • Luật đầu tư ra nước ngoài
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Thủ tục đầu tư trực tiếp trong nước
 • Thủ tục đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 • Đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Luật đầu tư 2020

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan