• Luật Hồng Phúc

Thành lập chi nhánh công ty

 1. 05/09/2022
 2. 3,164

Nội dung chính

Doan nghiệp sau thời gian kinh doanh đạt được hiệu quả và muốn phát triển mở rộng, tạo vị thế của mình trên thị trường việc thành lập chi nhánh công ty là một trong các cách thức được doanh nghiệp lựa chọn. Nó giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ.

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật Hồng Phúc xin giới thiệu về trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty đối với thương nhân Việt Nam và chi nhánh công ty của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Thành lập chi nhánh công ty đối đối với doanh nghiệp Việt Nam

Những thông tin cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh

Tên chi nhánh công ty:

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

Lựa chọn trụ sở của chi nhánh công ty:

 • Địa chỉ của chi nhánh phải lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Tra cứu thông tin trước khi thành lập chi nhánh công ty:

Mỗi thông tin thành lập đều có quy định riêng, bạn cần đảm bảo các thông tin đã đáp ứng quy định trước khi soạn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty. Có thể được thực hiện như sau:

 • Tên chi nhánh: Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đã đăng ký kinh doanh trước đó.
 • Địa chỉ chi nhánh: Không được là nhà chung cư, nhà tập thể, trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng theo quy hoạch xây dựng là toà nhà văn phòng, dùng cho mục đích kinh doanh.

Nội dung hoạt động của chi nhánh:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp không được thực hiện vượt quá chức năng của doanh nghiệp, nghành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Nội dung Thông báo gồm:

 • Mã số doanh nghiệp.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Tên chi nhánh dự định thành lập.
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh.
 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo thông báo trên cần phải có đầy thành phần hồ sơ sau:
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ;
 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Lưu ý: Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp như: công ty cổ phần, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ( 1 TV ), 2 thành viện ( 2 TV ), thành lập chi nhánh công ty cùng tỉnh hoặc khác tỉnh .v.v…  thì bộ hồ sơ xin cấp phép thành lập chi nhánh sẽ bổ sung thêm những loại giấy tờ khác nhau.

dich-vu-lam-thu-tuc-xin-cap-phep-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-doanh-nghiep

Trình tự thực hiện thành lập chi nhánh

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Tỉnh/Thành Phố hoặc có thể nộp qua internet qua cổng thông tin https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Nhận kết quả xét duyệt hồ sơ thành lập chi nhánh

 • Sau thời gian 03-05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, đến Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh/Thành Phố nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh.
 • Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài

Điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thông tin cần phải chuẩn bị khi thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lựa chọn trụ sở chi nhánh công ty:

 • Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

Lựa chọn tên cho chi nhánh công ty:

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ và cụm từ “Chi nhánh”.

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài(phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh.
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:
 • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh.
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định.
 • Các loại tài liệu theo yêu cầu phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trình tự thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện(nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép Sở KT&ĐT Tỉnh/Thành Phố hoặc qua cổng thông tin https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Căn cứ pháp lý về việc thành lập chi nhánh công ty

 • Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Luật Hồng Phúc

Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp

 • Luật Hồng Phúc tiến hành soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở các thông tin do Khách hàng cung cấp.

Nộp bộ hồ sơ thành lập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thay mặt  Khách hàng liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ của những cơ quan này.
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc giải trình, sửa  đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận kết quả thủ tục pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao cho Khách hang.
 • Khắc dấu tròn và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng chữ ký số (token).
 • Thay mặt khách hàng liên hệ nhà mạng để đăng ký mua Chữ ký số điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Các tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • Đối với công dân Việt Nam: Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Bản sao Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 

LUẬT HỒNG PHÚC sẵn sàng hỗ trợ  tư vấn, cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan để hỗ trợ Quý Doanh nhân trong việc thành lập công ty, tiết kiệm thời gian, Chi phí Chỉ từ 1.200.000 VND.

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan