• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, vốn góp, vốn đầu tư

 1. Luật Hồng Phúc
 2. Lượt xem: 1,135

Doanh nhiệp có thể tự do thay đổi vốn điều lệ tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty để có hướng phát triển phù hợp hơn, việc thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức là tăng hoặc giảm vốn, với mỗi hình thức khác nhau pháp luật hiện hành có các quy định riêng. Việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp cần phải đăng ký thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ là gì?

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Khi nào cần thay đổi vốn điều lệ?

Đối với việc tăng vốn điều lệ, vốn góp

 • Tăng vốn góp của thành viên.
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Đối với việc giảm vốn điều lệ, vốn góp

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Lợi ích của việc thay đổi vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ công ty

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như giúp công ty có thể gia tăng tiềm lực tài chính,làm cho công ty mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tăng vốn điều lệ còn giúp công ty khẳng định sự phát triển tồn tại bền vững của công ty. Từ đó công ty sẽ tạo niềm tin của các cổ đông, đồng thời công ty của bạn sẽ thiết lập sự tin tưởng với các đối tác và tăng hạn mức vay vốn tín nhiệm từ ngân hàng do có đồng vốn dồi dào.

Giảm vốn điều lệ công ty

Giúp doanh nghiệp giảm được các khoản lỗ, nhưng doanh nghiệp vẫn phải cân nhắc trước khi giảm vốn điều lệ.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.
 • Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên; trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định, phải có thêm báo cáo tài chính gần nhất.

Hình thức thực hiện

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Tỉnh/Thành Phố hoặc có thể nộp qua cổng thông tin https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Thời gian thực hiện

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

 

Dịch vụ làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty tại Luật Hồng Phúc

Chuẩn bị hồ sơ

Luật Hồng Phúc tiến hành soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở các thông tin do Khách hàng cung cấp.

Nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thay mặt  Khách hàng liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ của những cơ quan này.

Hỗ trợ Khách hàng trong việc giải trình, sửa  đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nhận kết quả thủ tục pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao cho Khách hang.

CÁC TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Số vốn điều lệ cần tăng hoặc giảm.

Báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp.

Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên.

LUẬT HỒNG PHÚC sẵn sàng hỗ trợ  tư vấn, cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan để hỗ trợ Quý Doanh nhân trong việc thành lập công ty, tiết kiệm thời gian, Chi phí Chỉ từ 1.200.000 VND.

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là hoạt động kinh doanh có điều ...
 2. Dạy ngoại ngữ là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, do vậy để ...
 3. Quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức / cá ...

Thông tin liên quan

090 234 6164