• Luật Hồng Phúc

Thủ tục góp vốn vào công ty

 1. 16/11/2020
 2. Xem: 1,290

THỦ TỤC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thủ tục gốp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là một trong nhũng quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Sau đây Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; hoặc

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 26 của Luật Đầu tư 2014;
 • Điều 46 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện:

 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính).
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Thông báo đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Sau đó, nhà đầu tư liên hệ cung cấp Thông báo đáp ứng điều kiện để tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao y CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao y Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư (trong trường hợp góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại tổ chức kinh tế có ngành, nghề kinh doanh thuộc nhóm ngành có điều kiện theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm).

Về tác giả

 1. Quản Trị Viên

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
 2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
 3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...

Thông tin liên quan

090 234 6164