• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 1. 10/05/2021
 2. Xem: 1,308

Hiện nay có hàng ngàn trung tâm ngoại ngữ  đang hoạt động và có rất nhiều trung tâm hoạt động mà không có giấy phép. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Phúc xin gửi tới quý khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ.

Điều kiện về thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chủ thể có đủ thẩm quyền mở trung tâm ngoại ngữ được quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP bao gồm:

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ  trong khuôn viên nhà trường;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ  trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ  thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
Thành lập và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ có các tài liệu nêu trên đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ nêu trên có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện để trung tâm ngoại hoạt động giáo dục:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm;

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Để trung tâm ngoại ngữ có thể đi vào hoạt động thì cần có sự phê duyệt của các chủ thể:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ do Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc hoặc do người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

– Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường.

Hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ giáo dục

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Trình tự thực hiện thành lập trung tâm ngoại ngữ giáo dục

– Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ này đến người có thẩm quyền nêu trên;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy nêu trên quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Xử phạt hành chính trung tâm ngoại ngữ không có giấy phép kinh doanh

Hình phạt tiền:

Khoản 3 Điều 5 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về hình phạt tiền đối với hành vi thành lập doanh nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép:

“3. Phạt tiền đối với hành vi thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo các mức phạt sau:

 1. a) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
 2. b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
 3. c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
 4. d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;

đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;

 1. e) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học.”

Ngoài ra còn có các hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

“4. Hình thức xử phạt bổ sung:

 1. a) Tịch thu tang vật là quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, …. cơ sở giáo dục; quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, …. bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 04/2021/NĐ-CP;
 2. b) Trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định 04/2021/NĐ-CP.”

Về tác giả

 1. Quản Trị Viên

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
 2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
 3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...

Thông tin liên quan

090 234 6164