• Luật Hồng Phúc

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

 1. 03/06/2021
 2. 2,782

Việt Nam luôn được đánh giá là một trong nhũng quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, các Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, khi hoạt động kinh doanh một số ngành, nghề được pháp luật quy định là có điều kiện thì các tổ chức kinh tế bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định, giấy phép con, … Đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán bán buôn các sản phẩm thuốc lá thì hiện nay pháp luật quy định bắt buộc phải có Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá do Sở Công Thương cấp tỉnh cấp.

Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
 • Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 • Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục:

Thương nhân được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá, điều kiện cụ thể để được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá quy định tại Khoản 2 Điểu 26 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);
 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 • Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
 • Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

Trình tự thực hiện:

 • Thương nhân đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính.
 • Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (nếu có);
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của Sở Công Thương xem xét việc đáp ứng điều kiện và cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 • Bảng kê danh sách thương nhân, đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;
 • Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm);
 • Bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Đối với trường hợp cấp lại khi hết hiệu lực: cung cấp Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuế đã nộp; và Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

Lưu ý:

Bản sao hồ sơ phải được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Giấy phép bán buôn thuốc lá có hiệu lực 05 năm.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

 • Mua sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.
 • Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường theo Giấy phép được cấp.
 • Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá chỉ được bán sản phẩm thuốc lá cho các thương nhân có Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá thuộc hệ thống phân phối của mình trong phạm vi địa bàn được cấp phép.
 • Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá hoặc trực tiếp tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán lẻ trực thuộc của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh.
 • Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá phải niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.
 • Mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá.
 • Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép cho thương nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng quy trình thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện bán buôn thuốc lá theo quy định mới nhất hiện nay. Qúy khách hàng có nhu cầu xin giấy phép bán buôn thuốc lá có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan