• Luật Hồng Phúc

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 1. 16/11/2020
 2. Xem: 1,495

Những năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là một trong nhũng quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có thể phát sinh nhiều vấn đề khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc nhà đầu tư có nhu cầu tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.

Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư, cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 47 của Luật Đầu tư 2014;
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện:

 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ngay khi nhà đầu tư nộp văn bản Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.
 • Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư;
 • Bản sao y Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

Lưu ý:

Bản sao y hồ sơ phải được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Về tác giả

 1. Quản Trị Viên

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Thủ tục mở công ty bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng hóa ...
 2. Thủ tục mở công ty sản xuất bao bì? Ngành công nghiệp sản xuất bao ...
 3. Làm sao để được chứng nhận VietGAP ? Ngày nay do dư lượng thuốc trừ ...

Thông tin liên quan

090 234 6164