• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp hiện nay không còn xa lạ nữa. Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh mà địa chỉ công ty có thể được thay đổi sao cho phù hợp với định hướng phát triển. Pháp luật hiện nay cũng mở ra nhiều quy định giúp doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty đơn giản hơn. Công ty có thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ cùng hoặc khác Quận / Huyện và có thể thay đổi địa chỉ khác Tỉnh / Thành phố ( TP ).

Với kinh nghiệm thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp danh .v.v… đáp ứng nhu cầu của rất nhiều khách hàng, Luật Hồng Phúc luôn tự tin mang lại dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty uy tín, tin cậy và tốt nhất hiện nay.

Địa chỉ công ty là gì ?

Địa chỉ công ty là địa điểm làm việc, liên hệ của doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ công ty được xác định bằng số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Những thủ tục cần phải thực hiện trước khi thay đổi địa chỉ công ty

 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi địa chỉ công ty

 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm: “Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)”.
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo Thông báo thay đổi địa chỉ công ty phải có:
  1. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty.
  2. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trình tự thay đổi địa chỉ doanh nghiệp qua mạng

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Tỉnh/Thành Phố hoặc có thể nộp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
 • lam-thu-tuc-thay-doi-dia-chi-cong-ty-doanh-nghiep

Quy trình xử lý hồ sơ

Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trong phạm vi Tỉnh/Thành Phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời gian thực hiện:

 • Sau 05 – 07 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh/Thành Phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Luật Hồng Phúc

Hồ sơ cần chuẩn bị

Luật Hồng Phúc tiến hành soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở các thông tin do Khách hàng cung cấp.

Nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thay mặt  Khách hàng liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ của những cơ quan này.
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc giải trình, sửa  đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận kết quả thủ tục pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao cho Khách hàng.
 • Khắc dấu tròn và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo yêu cầu của khách hàng (nếu có).
 • Thay mặt khách hàng đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng chữ ký số (token).

Các tài liệu mà khách hàng cần cung cấp

 • Địa chỉ nơi doanh nghiệp chọn đặt trụ sở mới.
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh.

Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

LUẬT HỒNG PHÚC sẵn sàng hỗ trợ  tư vấn, cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan để hỗ trợ Quý Doanh nhân trong việc thành lập công ty, tiết kiệm thời gian, Chi phí Chỉ từ 1.200.000 VND

 • dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty
 • thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì
 • thay đổi địa chỉ công ty có cần ký phụ lục hợp đồng
 • thay đổi địa chỉ công ty có cần thay đổi con dấu
 • thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn
 • thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế
 • thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh
 • thay đổi địa chỉ kinh doanh
 • thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty
 • thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần
 • thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận
 • thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan