• Luật Hồng Phúc

Thủ tục giải thể công ty hợp danh

 1. 15/03/2023
 2. 1,477

Công ty hợp danh được hiểu là công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty và cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Bên cạnh đó, thành viên hợp danh cũng phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Liên quan đến giải thể công ty hợp danh, đây được xem là hành vi chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp với các hoạt động liên quan đến việc thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ cho chủ nợ, thanh toán các khoản lương, bảo hiểm cho người lao động,…

Vậy, thủ tục giải thể của loại hình doanh nghiệp này sẽ được thực hiện như thế nào, Luật Hồng Phúc với kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh sẽ sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật cho các chủ doanh nghiệp với chi phí thấp và hiệu quả tốt nhất.

Những thông tin cơ bản dưới đây sẽ giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn khi thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh.

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty hợp danh

Công ty hợp danh bị giải thể theo một trong các trường hợp sau: (i) Công ty kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; (ii) Công ty giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên hợp danh; (iii) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu là hai thành viên trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và (iv) Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để được giải thể, công ty hợp danh phải đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ sau về việc đảm bảo đã thực hiện thanh toán hết các khoản nợ cùng các nghĩa vụ tài sản khác. Bên cạnh đó, một điều kiện tiên quyết là công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, thì nguồi quản lý có liên quan; công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải cũng nhau liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ về nợ của công ty.

luat-hong-phuc-vn-dich-vu-lam-thu-tuc-giai-the-cong-ty-hop-danh

Thủ tục giải thể công ty hợp danh

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh (PĐKKD) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Thực hiện thủ tục tại cơ quan hải quan và cơ quan thuế:

Tại cơ quan hải quan: Công ty sẽ tiến hành gửi công văn đến Tổng cục Hải quan xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu để giải thể doanh nghiệp nếu công ty kinh doanh trong lĩnh vực này. Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan hải quan sẽ ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp. Trường hợp nếu công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ thì bắt buộc phải hoàn thành trước khi thực hiện việc giải thể. Đây được xem là thủ tục quan trọng.

Tại cơ quan thuế: Tại đây, công ty phải thực hiện thủ tục là gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế. Điều kiện để thực hiện thủ tục này chính là công ty phai hoàn thành xong tất cả các nghĩa vụ về thuế và quyết toán thuế.

Cụ thể: Công ty hợp danh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sau khi thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế.

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cụ Hải quan nếu công ty có hoạt động xuất khẩu hoặc văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải quan.
 • Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể công ty
 • Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán
 • Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty sẽ gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến PĐKKD nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký giải thể  bao gồm các giấy tờ là Thông báo về giải thể doanh nghiệp; b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể, PĐKKD gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của PĐKKD, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến PĐKKD.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, PĐKKD chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là một số tư vấn của Luật Hồng Phúc về tư vấn thủ tục giải thể công ty hợp danh. Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Email: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

 • giải thể công ty hợp danh
 • điều kiện giải thể công ty hợp danh
 • thủ tục giải thể công ty hợp danh
 • các trường hợp giải thể công ty hợp danh

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan