• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động

 1. 05/09/2022
 2. 2,103

luat-hong-phuc-vn-Thủ tục mở công ty xuất khẩu lao động

Thủ tục mở công ty xuất khẩu lao động?

Xuất khẩu lao động được xem là một trong hoạt động thu hút rất nhiều các lao động trẻ của Việt Nam bởi vì sau một khoản thời gian đi lao động tại nước ngoài, họ có thể tích trữ được một khoản tiền không nhỏ. Do đó các công ty xuất khẩu lao động được thành lập nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu làm việc ở nước ngoài của người lao động. Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giới thiệu đến Quý Khách hàng quy trình thành lập công ty xuất khẩu lao động theo quy định mới nhất hiện nay.

 

 1. Xuất khẩu lao động là gì?

Xuất khẩu lao động chính là hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Khi người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài có thể đi làm việc thông qua hợp động đồng lao động với một công ty cung cấp dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài hoặc là họ tự tìm cơ họ sang nước ngoài làm việc.

Để một người lao động bình thường có thể tự tìm kiếm công việc ở bên nước ngoài sẽ rất khó khăn. Đo đó, phần lớn những người đang làm việc ở nước ngoài đều là làm việc thông qua được đưa đi làm việc trong một thời hạn nhất định. Việc đi lao động tại một quốc gia khác thông qua một công ty có tư cách pháp nhân sẽ đảm bảo an toàn cho người lao động về cả mặt pháp lý và cả mặt đời sống. Chính vì vậy mà các công ty xuất khẩu lao động được thành lập với sứ mệnh giúp cho những người lao động nhanh chóng tìm được công việc và bảo đảm sự an toàn cho người lao động.

 1. Điều kiện để thành lập công ty xuất khẩu lao động?

Xuất khẩu lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để thành lập công ty xuất khẩu lao động, công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP gồm có:

Thứ nhất là điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định. Các công ty xuất khẩu lao động cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm ở nước ngoài bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh với chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông phải là nhà đầu tư trong nước. Các công ty xuất khẩu lao động khi thành lập doanh nghiệp phải có vốn pháp định ít nhất là 5 tỷ đồng.

Thứ hai là để thành lập doanh nghiệp xuất khẩu lao động, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP và nội dung của đề án phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

Thứ ba là doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các nhân viên, người lãnh đạo điều hành hoạt động phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2020/NĐ-CP.

 1. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty xuất khẩu lao động
 • Chuẩn bị tên công ty xuất khẩu lao động:

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên công ty xuất khẩu lao động gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38, 39 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Chuẩn bị trụ sở công ty xuất khẩu lao động:
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) và phải là nơi thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Lưu ý: Công ty xuất khẩu lao động không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể vì theo quy định luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh.

 • Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh của công ty xuất khẩu lao động

Các ngành nghề liên quan đến xuất khẩu lao động được quy định như sau:

 • 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;
 • 7820: Cung ứng lao động tạm thời;
 • 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Ngoài ra doanh nghiệp xuất khẩu lao động có thể lựa chọn một số ngành nghề kinh doanh khác để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP thì công ty xuất khẩu lao động phải có vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng.

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn 90 ngày này mà doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn điều lệ đăng ký thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc giảm vốn điều lệ đã góp trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được trong vòng 30 ngày. Vốn điều lệ công ty xuất khẩu lao động ảnh hưởng đến mức Lệ phí môn bài.

 1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động

Với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu lao động lại khác nhau. Cụ thể:

 • Đối với công ty TNHH một thành viên:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với công ty TNHH 2 Thành viên và Công ty cổ phần:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với công ty Hợp danh:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 1. Trình tự thực hiện:
 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty đã hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thông qua trang mạng điện tử của Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên của Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 1. Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện để thành lập công ty cũng như hoàn thành thủ tục thành lập công ty thì để công ty đi vào hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, công ty cần phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hồ sơ để cấp giấy phép thì cần có các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP);
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này;
 • 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ;
 • 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động;
 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 38/2020/NĐ-CP;
 • 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Sau khi doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các tài liệu nêu trên thì sẽ nộp hồ sơ tại Bộ Lao động – Thương binh xã hội.

 1. Những thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy phép

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về xuất khẩu lao động, công ty phải thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Khắc dấu-in bảng hiệu;
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng;
 • Khai thuế ban đầu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục mở công ty xuất khẩu lao động. Luật Hồng Phúc là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục mở công ty xuất khẩu lao động với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 090.234.6164 –0964.049.410 hoặc liên hệ qua emai: Info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn.

 

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan