• Luật Hồng Phúc

Quy định về sở hữu nhà ở

  1. 22/06/2021
  2. 2,229

Quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức / cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Luật Nhà ở 2014;

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tổ chức nước ngoài

– Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam (Tổ chức 1).

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (Tổ chức 2).

Cá nhân nước ngoài

– Cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam (Cá nhân 1).

– Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vảo Việt Nam (Cá nhân 2).

quy-dinh-ve-so-huu-nha-o-luat-hong-phuc-vn

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Được phép nhập cảnh vảo Việt Nam.

Điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tổ chức nước ngoài

(Tổ chức 1) Phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án.

(Tổ chức 2) Phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài

(Cá nhân 1) Phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án.

(Cá nhân 2) Được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Giấy tờ chứng minh

Tổ chức nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở.

Cá nhân nước ngoài

Hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.

– Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tổ chức nước ngoài

(Tổ chức 1):

– Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án;

– Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

(Tổ chức 2): chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Cá nhân nước ngoài

– Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án;

– Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tổ chức nước ngoài

Tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp.

Nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét, gia hạn.

Cá nhân nước ngoài

– Tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét, gia hạn.

– Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì sở hữu nhà ở ổn định lâu dài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sở hữu nhà ở ổn định lâu dài.

Về tác giả

  1. Vũ Nguyễn

    LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan