• Luật Hồng Phúc

Thủ tục tuyên bố phá sản công ty TNHH

 1. 15/03/2023
 2. 1,893

Tình trạng doanh nghiệp tuyên bố phá sản sau ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch Covid 2019 ngày càng tăng. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu thủ tục tuyên bố phá sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào nhé !

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia làm 2 loại: Công ty trách nhiệm hữu một thành viên, và Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm một thành viên

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu

(Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020)

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

–  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu

(Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020)

luat-hong-phuc-vn-thu-tuc-tuyen-bo-pha-san-cong-ty-tnhh

Điều kiện doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

(Khoản 1, 2 Điều 4 Luật phá sản 2014)

Như vậy, điều kiện để Công ty trách nhiệm hữu hạn tuyên bố phá sản là:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn mất khả năng thanh toán.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

– Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

(Điều 5 Luật phá sản 2014)

Thủ tục phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Những chủ thể nêu trên có quyền nộp đơn đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 2: Thẩm phán xử lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công:

 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ: Thẩm phán thông báo nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;
 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;
 • Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;
 • Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Bước 3: Tòa án thụ lí đơn tuyên bố phá sản

Sau khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản (trừ trường hợp được miễn), Tòa án nhân dân thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Sau đó, Tòa án nhân dân ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 4: Mở thủ tục phá sản công ty

Tòa án nhân dân phải gửi thông báo cho những người có liên quan đến yêu cầu tuyên bố phá sản của doanh nghiệp về quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản.

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án có thẩm quyền thực hiện các biện pháp: tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng, tuyên bố giao dịch vô hiệu, … để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp.

Tòa án sẽ tiến hành kiểm kê tài sản, lập danh sách chủ nợ, lập danh sách người mắc nợ,…

Bước 5: Triệu tập Hội nghị chủ nợ

 • Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất được tiến hành nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không hợp lệ, Hội nghị chủ nợ sẽ bị hoãn, và tổ chức lần 2.
 • Hội nghị chủ nợ lần 2
 • Kết thúc Hội nghị chủ nợ sẽ đưa ra một trong các kết luận sau:
  1. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản
  2. Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh.
  3. Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Bước 6: Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi kinh doanh, hoặc hết thời hạn nhưng doanh nghiệp vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Bước 7: Thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản, sẽ tiến hành thanh lí tài sản phá sản và phân chia tiền thu được cho các đổi tượng theo các thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 Luật phá sản.

Trên đây là nội dung về thủ tục tuyên bố phá sản của công ty trách nhiệm hữu hạn mà Công ty Luật Hồng Phúc đã tìm hiểu và cung cấp đến khách hàng. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ đến Công ty chúng tôi để được giải đáp.

 • tuyên bố phá sản công ty
 • khi công ty tuyên bố phá sản
 • công ty tnhh tuyên bố phá sản
 • công ty bị tuyên bố phá sản
 • công ty cổ phần tuyên bố phá sản
 • khi nào công ty tuyên bố phá sản

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan