• Luật Hồng Phúc

Điều kiện giải thể công ty TNHH MTV

 1. 25/05/2024
 2. 1,509

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc mà doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh khi thấy sự tồn tại của doanh nghiệp không còn cần thiết hoặc bị giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Tức là, bản thân doanh nghiệp có thẻ tự mình quyết định việc giải thể doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tiến hành giải thể. Đây được xem là thủ tục mang tính hành chính. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, cụ thể là đối với doanh nghiệp có loại hình là Công ty TNHH MTV vẫn còn gặp khó khăn về trình tự, thủ tục giải thể.

Nắm bắt được nhu cầu này, Luật Hồng Phúc sẽ cung cấp một số thông tin tư vấn về thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV để các công ty nắm rõ và chuẩn bị những điều kiện cần thiết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

luat-hong-phuc-vn-dich-vu-giai-the-cong-ty-tnhh-mtv

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện giải thể Công ty TNHH MTV

Trước khi Công ty TNHH MTV thực hiện giải thể thì công ty cần phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên thủ tục thanh toán nợ khi giải thể công ty TNHH MTV sẽ là (i) Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại công ty; (ii) Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; (iii) Các khoản nợ khác.

Thủ tục giải thể Công ty TNHH  1 thành viên

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể của công ty TNHH MTV, Phòng Đăng ký kinh doanh (PĐKKD) phải đăng tải các giấy tờ mà công ty đã chuẩn bị và thông báo tình trạng giải thể của doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sau khi thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế.

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cụ Hải quan nếu công ty có hoạt động xuất khẩu hoặc văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải quan.
 • Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể công ty
 • Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán
 • Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

Lưu ý: Thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty TNHH MTV sau khi nộp các giấy tờ trên sẽ là ngày thứ 45 kể từ ngày nộp. Sau đó, nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ gửi thông tin về việc công ty TNHH MTV đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đến Sở Kế hoạch đầu tư.

luat-hong-phuc-vn-giai-the-cong-ty-tnhh-mtv-gom-nhung-gi

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty sẽ gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến PĐKKD  nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký giải thể  bao gồm các giấy tờ là Thông báo về giải thể doanh nghiệp; b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Bước 4: Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại PĐKKD nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 5: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể, PĐKKD gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của PĐKKD, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến PĐKKD.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, PĐKKD chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với công ty TNHH MTV mà sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Trên đây là một số tư vấn của Luật Hồng Phúc về tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH MTV. Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Email: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 • Các trường hợp giải thể công ty TNHH 1 thành viên
 • Quyết định giải Thể công ty TNHH 1 thành viên
 • Mẫu thông báo giải Thể công ty TNHH 1 thành viên
 • trình tự, thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên
 • Giải thể công ty TNHH 2 thành viên
 • Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên với cơ quan thuế
 • Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan