• Luật Hồng Phúc

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

 1. 25/05/2024
 2. 1,695

Thủ tục giải thể Công ty Cổ phần được thực hiện như thế nào? Cần lưu ý những gì khi thực hiện thủ tục giải thể công ty Cổ phần? Đó là câu hỏi của phần lớn những Công ty Cổ phần khi cân nhắc đến việc giải thể. Xuất phát từ cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của Công ty cổ phần, việc thực hiện giải thể Công ty Cổ phần yêu cầu tuân theo những nguyên tắc, trình tự vô cùng phức tạp. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề trên? Luật Hồng Phúc sẽ giải đáp thắc mắc cho Quý bạn đọc qua bài viết sau.

Trường hợp và điều kiện giải thể Công ty Cổ phần

Trường hợp giải thể công ty

Trường hợp bị giải thể của Công ty Cổ phần được quy định tại Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó Công ty Cổ phần phải tiến hành giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Thứ nhất, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty Cổ phần mà không có quyết định gia hạn;
 • Thứ hai, công ty Cổ phần giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
 • Thứ ba, công ty Cổ phần không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thứ tư, công ty Cổ phần bị giải thể khi bị cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện để tiến hành giải thể Công ty Cổ phần được quy định Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó muốn làm thủ tục giải thể Công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể công ty Cổ phần, Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Thứ hai, Công ty Cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thực hiện thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài.
 • Thứ ba, đối với công ty Cổ phần sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, công ty có trách nhiệm trả con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an khi làm thủ tục giải thể.

>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể Công ty Cổ phần

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự giải thể công ty

Tùy thuộc vào tính chất giải thể của Công ty Cổ phần là tự nguyện giải thể (điểm a, b, c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020) hay bị rơi vào trường hợp bị giải thể bắt buộc (điểm d Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020) thì trình tự thực hiện cũng có sự khác nhau. Cụ thể:

Đối với trường hợp thực hiện giải thể theo điểm a, b, c Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì quy trình giải thể sẽ bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Thông qua quyết định, nghị quyết giải thể Công ty Cổ phần của Đại hội đồng cổ đông;
 • Bước 2: Gửi thông báo về việc giải thể Công ty Cổ phần đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của Công ty;
 • Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ.
 • Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể Công ty Cổ phần tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính công ty.

Đối với trường hợp thực hiện giải thể theo điểm d Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì quy trình giải thể sẽ bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Bước 2: Công ty Cổ phần tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông để thông qua nghị quyết, quyết định giải thể;
 • Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ;
 • Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể Công ty cổ phần tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính công ty.

Thành phần hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp

 • 01 bản thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu số 22 phụ lục II Ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định về Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản Quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc giải thể Công ty cổ phần;
 • 01 biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông;
 • 01 phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • 01 văn bản ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty (trường hợp người nộp hồ sơ thông báo không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty);
 • 01 bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu số 22 phụ lục II Ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định về Đăng ký doanh nghiệp);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • 01 văn bản ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty (trường hợp người nộp hồ sơ thông báo không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty);
 • 01 bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

luat-hong-phuc-vn-thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phanGiải thể công ty Cổ phần

Cơ quan tiếp nhận và thời hạn giải quyết

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo giải thể

Hồ sơ thông báo và hồ sơ đăng ký giải thể Công ty Cổ phần sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính Công ty. Có thể nộp bằng hình thức trực tiếp thông qua người đại diện của doanh nghiệp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể

 • Đối với hồ sơ thông báo giải thể công ty Cổ phần thì trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.
 • Đối với hồ sơ đăng ký giải thể công ty Cổ phần thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết khái quát về điều kiện, quy trình, thủ tục giải thể Công ty Cổ phần. Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hoặc cần hỗ trợ thực hiện thủ tục giải thể Công ty Cổ phần xin vui lòng liên hệ với Luật Hồng Phúc qua hotline 090 234 6164 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan