• Luật Hồng Phúc

Thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh ?

Thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy các doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô, tăng lợi nhuận và giao dịch dễ dàng thường thông qua hai loại hình đó là thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Với mỗi loại hình sẽ có những quy định khác nhau cũng như ưu và nhược điểm, vậy nên thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh để mở rộng phạm vi kinh doanh? Hãy cùng theo dõi bài viết, Luật Hồng phúc sẽ làm rõ những băn khoăn này nhé.

luat-hong-phuc-vn-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-hay-chi-nhanh

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Khái niệm địa điểm kinh doanh và chi nhánh

Theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2020, có thể hiểu:

Chi nhánh công ty là gì ?

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, chi nhánh là một phần khác của doanh nghiệp vừa đảm nhiệm và hoạt động kinh doanh các ngành, nghề giống với doanh nghiệp nhằm tạo ra doanh thu, vừa có chức năng tiến hành các hoạt động liên quan đến pháp luật theo sự phân công, ủy quyền của trụ sở chính.

Địa điểm kinh doanh là gì ?

Là nơi doanh nghiệp tiến hành, thực hiện hoạt động kinh doanh cụ thể. Có nghĩa là, địa điểm kinh doanh chính là nơi mà doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc khách hàng, thuận tiện trao đổi, giảm chi phí vận chuyển, tăng lợi nhuận.

luat-hong-phuc-vn-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-hay-chi-nhanh-2

Thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh

Chi nhánh hay địa điểm kinh doanh đều là hai hình thức mở rộng phạm vi kinh doanh với điểm chung:

 • Về ngành nghề kinh doanh, chi nhánh và địa điểm kinh doanh đều được hoạt động kinh tất cả các ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Chi nhánh hay địa điểm kinh doanh đều phải nộp lệ phí môn bài theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
 • Cả chi nhánh và địa điểm kinh doanh đều có thể được đặt tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố khác với trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 2020, tên phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Đồng thời, tên chi nhánh, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh và địa điểm kinh doanh. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” (Điều 20 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

Tuy nhiên, giữa địa điểm kinh doanhchi nhánh công ty có những điểm khác nhau như thế nào ?

Về hình thức hạch toán và mã số thuế:

 • Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Chính vì vậy, địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng, kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp, sử dụng hóa đơn của công ty.
 • Chi nhánh công ty được lựa chọn hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc, có con dấu và mã số thuế riêng.

Về thực hiện chức năng của doanh nghiệp:

 • Địa điểm kinh doanh chỉ tiến hành hoạt động kinh doanh đã đăng ký và không thực hiện chức năng khác.
 • Chi nhánh công ty thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Về con dấu:

Do đặc điểm về sản xuất kinh doanh của từng loại hình, dễ thấy:

 • Chi nhánh công ty có thể có con dấu riêng.
 • Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.

luat-hong-phuc-vn-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-hay-chi-nhanh-3
Nên thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh

Như vậy, dựa trên những điểm giống và khác giữa hai loại hình này thì doanh nghiệp có thể xem xét dựa vào nhu cầu thực tế, mục đích kinh doanh để quyết định lựa chọn nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh:

 • Nếu doanh nghiệp muốn thành lập một đơn vị kinh doanh với thủ tục đơn giản nhưng không muốn phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp như chi nhánh đồng thời có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh thì công ty nên lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh
 • Nếu doanh nghiệp muốn thành lập một cơ sở kinh doanh để kinh doanh nhiều lĩnh vực của doanh nghiệp mà có thể đại diện doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng với đối tác, khách hàng, xuất hóa đơn, hoạt động trên địa bàn tỉnh thành khác với nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp thì công ty nên lựa chọn thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hướng dẫn tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh cần những giấy tờ sau:

Đối với thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh bao gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Bản sao nghị quyết, quyết định thành lập và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Đối với thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp chỉ cần hồ sơ gồm thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Trình tự, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh

Khi cân nhắc, xem xét kĩ dựa trên mục đích cũng như tình hình kinh doanh, doanh nghiệp đã quyết định việc thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh.

Tuy nhiên để địa điểm kinh doanh hay chi nhánh đó được hoạt động kinh doanh hợp pháp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đối với từng loại hình (chi nhánh hay địa điểm kinh doanh)

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

luat-hong-phuc-vn-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-hay-chi-nhanh-4

Đối với thành lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh.

Đối với thành lập địa điểm kinh doanh, nếu doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin cần biết mà doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh hay chi nhánh. Nếu còn những thắc mắc về thủ tục này hay bất kỳ vấn đề pháp lý gì khác thì đừng quên liên hệ Luật Hồng phúc (https://luathongphuc.vn/) để được giải đáp nhé.

  • Thành lập địa điểm kinh doanh khác quận
  • Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh
  • Kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh
  • Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh
  • Quy định về địa điểm đăng ký kinh doanh
  • Chuyển đổi chi nhánh thành địa điểm kinh doanh
  • Địa điểm kinh doanh có được ký hợp đồng
  • Người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan