• Luật Hồng Phúc

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

  1. 08/05/2021
  2. 2,351

Trong quá trình hoạt động, nhiều công ty vì các lý do khác nhau mà doanh nghiệp buộc phải thay đổi địa chỉ trụ sở công ty để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của đơn vị mình. Doanh nghiệp phải thông báo bằng mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty đúng quy định của pháp luật hiện hành. Để hoàn tất các thủ tục thông báo đến các cơ quan nhà nước có liên quan. 

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty mới nhất hiện nay

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Tham khảo ngay Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty mới nhất, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………..… …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….. 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………. 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):  

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp          

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………….

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………….

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………… 

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Fax (nếu có): ……………………

Email (nếu có): …………………………….. Website (nếu có): ……………..

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                  □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                        □ Loại khác (ghi rõ):……………..

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Bạn có thể tải về file mẫu mau-thong-bao-thay-doi-dia-chi-cong-ty !

mau-thong-bao-thay-doi-dia-chi-cong-ty

Hướng dẫn điền mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

  1. Địa chỉ trụ sở công ty bắt buộc phải có đầy đủ các cấp đơn vị hành chính, tức là cần phải điền đầy đủ: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/xóm/ấp/thôn
  2. Số điện thoại, fax, email, website doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai, tức là có thể để trống phần này mà không điền gì cả
  3. Đánh dấu X vào ô vuông mục “Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế” nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính
  4. Đánh dấu X vào ô vuông mục “Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao” nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
  5. Phần ký, ghi rõ họ tên: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là những thông tin chia sẻ của Luật Hồng Phúc về Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin bổ ích tới bạn đọc. Hãy liên hệ tới chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp.

Về tác giả

  1. Vũ Nguyễn

    LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan