• Luật Hồng Phúc

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

              GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY                

   Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy là điều kiện hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện về giấy phép nhằm đảm bảo an toàn đối với tài sản, tính mạng con người trong môi trường đặc thù nhất định.

Vậy những trường hợp nào cần phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy, thủ tục để xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy như thế nào? Các vấn đề trên sẽ được luật Hồng Phúc giải đáp như sau:

 

 1. Giấy phép phòng cháy chữa cháy?
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy là tên gọi thông thường, ngắn gọn của văn bản văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy; văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (đối với trương hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy) được áp dụng đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
 1. Đối tượng thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
 2. Nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác: bảo tàng, thư viện, nhà triển lãm, sân vận động…
 3. Khu dân cư;
 4. hộ gia đình;
 5. phương tiện giao thông cơ giới;
 6. vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
 7. quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;
 8. dự án và thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình;
 • Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 1. Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;
 2. Dự án, công trình quy định thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hệ thống cấp nước chữa cháy; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp chống tụ khói; giải pháp thoát nạn;..
 3. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: phương tiện giao thông đường sắt, phương tiện đường thủy có chiều dài từ 20 m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ… khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy: hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ;…
 4. Thành phần hồ sơ
 5. Đối với đồ án quy hoạch xây dựng
 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (Mẫu số PC06);
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (khu công nghiệp quy mô trên 20 ha), tỷ lệ 1/500 (đối với các trường hợp còn lại) thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy;
 1. Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ như: cơ sở hạt nhân; cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;  kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt;… (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt)
 • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình;
 • bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;
 1. Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình
 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy;
 1. Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình:
 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;
 • văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • dự toán xây dựng công trình;
 • bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh);
 • văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);
 1. Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện:
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • dự toán tổng mức đầu tư phương tiện; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;

Lưu ý:

 • Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.
 • Hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó;
 • Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 2. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết tùy thuộc vào đối tượng và được tính theo ngày làm việc. Do đó, kể từ ngày nhận hồ sơ thì:

 1. Trong vòng 05 ngày: đồ án quy hoạch xây dựng; chấp thuận địa điểm xây dựng công trình; thiết kế cơ sở đối với các dự án không thuộc dự án quan trọng, dự án nhóm A;
 2. Trong vòng 10 ngày: thiết kế cơ sở đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình không thuộc dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A; thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;
 3. Trong vòng 15 ngày: thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
 • Cơ quan có thẩm quyền duyệt
 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); công trình có chiều cao trên 100 m; công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; phương tiện đường thủy có chiều dài từ 50 m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ; dự án đầu tư xây dựng công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh đề nghị, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự;
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý; dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền; phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.
 1. Cách thức thực hiện
 2. Nộp trực tiếp: Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 3. Nộp trực tuyến: Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền – Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);
 4. Nộp gián tiếp: dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân; qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 6. Tại thời điểm nộp hồ sơ:
 • Nộp trực tiếp hoặc gián tiếp: tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy;
 • Nộp trực tuyến: thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.
 1. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thời hạn tương ứng với thời hạn trả kết quả khi hồ sơ đủ điều kiện
 2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện
 • Đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở: văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy;
 • hồ sơ đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng: văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng;
 • Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình, hồ sơ thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, chủ phương tiện.
 • Trường hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, chủ phương tiện.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật phòng cháy và chữa cháy 2013
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

 

Như vậy giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy là rất quan trọng đối với nơi sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, trường học…Để đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đòi hỏi cơ sở phải đầy đủ trang thiết bị theo quy định. Qúy khách hàng có nhu cầu xin giấy đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc muốn được tư vấn kỹ hơn về quy định, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan