• Luật Hồng Phúc

Cổ phiếu là gì, đặc điểm của cổ phiếu ?

 1. 14/02/2022
 2. 2,551

CỔ PHIẾU LÀ GÌ? ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOẠI CỔ PHIẾU

 

Cổ phiếu là gì? Đặc điểm của mỗi loại cổ phiếu

Cổ phiếu là hình thức xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của chủ sở hữu đối với công ty cổ phần. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ cổ phiếu là gì, đặc điểm mỗi loại cổ phiếu hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, bằng nội dung sau, luật Hồng Phúc sẽ trả lời cụ thể vấn đề cổ phiếu là gì, đặc điểm mỗi loại cổ phiếu như sau:

 1. Cổ phiếu là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020 thì: “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 thì: “Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành”.

 

Do đó, có thể hiểu, cổ phiếu là hình thức xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần vốn của công ty cổ phần được phát hành dưới dạng giấy, bút toán ghi sổ, dữ liệu điện tử.

Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chính: thông tin của công ty (tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính); số lượng cổ phần, loại cổ phần; mệnh giá cổ phần và tổng mệnh giá cổ phần ghi trên cổ phiếu; thông tin của cổ đông (họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch,…); chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty; số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu; các nội dung ưu đãi đặc trưng của cổ phiếu đối với cổ phần ưu đãi.

 1. Đặc điểm mỗi loại cổ phiếu

Cổ phiếu là hình thức thể hiện của cổ phần nên tương ứng với các loại cổ phần khác nhau sẽ có các loại cổ phiếu khác nhau.

 1. Cổ phiếu phổ thông
 2. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
 3. Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
 4. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
 5. Cổ phiếu ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán

Tuy có nhiều loại cổ phiếu nhưng đều mang các đặc điểm chung tương ứng với đặc điểm của cổ phiếu phổ thông là:

 1. Khi công ty chào bán cổ phiếu ra công chứng phải đáp ứng các điều kiện nhất định về vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán; năng lực tài chính mạnh khi hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục trước năm chào bán phải có lãi, không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;…
 2. Cổ phiếu là hình thức xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần vốn của công ty cổ phần do đó các sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sở hữu; được cấp lại khi cổ phiếu bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy dưới hình thức khác;
 3. Kỳ hạn của cổ phiếu phụ thuộc vào thời gian nắm giữ cổ phần của cổ đông, sau khi cổ phần mua lại đã được thanh toán đầy đủ thì cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu của cổ phần đó được tiêu thủy.
 4. vào thời điểm phát hành, mỗi cổ phiếu trị giá là 10 nghìn đồng/cổ phiếu nhưng sau đó, giá cổ phiếu sẽ biến động theo giá trị thị trường phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
 5. Là cơ sở xác định tỉ lệ cổ tức đươc phân chia căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty trừ trường hợp chi trả cổ tức ưu đãi theo điểu kiện được áp dụng riêng tương ứng.
 6. Trừ trường hợp là cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, các cổ phiếu khác được tự do chuyển nhượng trên thị trường.

Bên cạnh đó, tương ứng với các loại cổ phiếu ưu đãi sẽ có các đặc điểm đặc trưng như sau:

 1. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm bao gồm cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và cổ tức thưởng với phương thức xác định được ghi trong cổ phiếu;
 2. Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu và Điều lệ công ty
 3. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết cổ phiếu ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
 4. Các đặc trưng khác tương ứng với các cổ phiếu ưu đãi khác.

Tài liệu tham khảo:

 1. Luật Doanh nghiệp 2020
 2. Luật Chứng khoán 2019

Khái niệm cổ phiếu ngày nay không còn là mới nữa, tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết về cổ phiếu là gì. Công ty Luật Hồng Phúc đã giới thiệu để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về cổ phiếu, đặc điểm của mỗi loại cổ phiếu. Luật Hồng Phúc đơn vị chuyên cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ Thành lập công ty, Đầu tư nước ngoài, giấy phép đủ điều kiện… Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty Luật Hồng Phúc thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan