• Luật Hồng Phúc

Chuyển đổi loại hình công ty luật

 1. 27/05/2023
 2. 983

Khi thành lập công ty luật vấn đề chuyển đổi loại hình công ty này là một nhu cầu tất yếu của các cá nhân hành nghề luật nói riêng và các cá nhân tổ chức khác nói chung. Vấn đề đặt ra là Chuyển đổi loại hình công ty luật được pháp luật quy đinh như thế nào các trường hợp được chuyển đổi như thế nào và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động này bao gồm những gì? Để trả lời câu hỏi trên bài viết sau Luật Hồng Phúc (https://luathongphuc.vn/ ) xin cung cấp cho bạn đọc và quý khách hàng những thông tin về Chuyển đổi loại hình công ty luật

Cơ sở pháp lý

 • Luật Luật Sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012;
 • Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
 • Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Bộ tư pháp ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2021 thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư;
 1. Công ty Luật là gì?

Về Khái niệm công ty luật thì căn cứ theo quy định của Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012 thì có thể hiểu như sau:

Công ty luật được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực pháp lý với các hoạt động chủ yếu gồm: tư vấn pháp luật; tham gia các hoạt động tố tụng tại Tòa án; là đại diện ngoài tố tụng để giúp khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật và thực hiện một số các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Công ty luật được thành lập dưới các hình thức theo Luật định và do Luật sư là thành viên.

 1. Các hình thức công ty Luật

Hình thức công ty Luật được quy định cụ thể tại Điều 34 của Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012, cụ thể như sau:

Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốnCông ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

 1. Chuyển đổi loại hình công ty Luật

Theo quy định của Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012 Nghị định 123/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Thông tư 05/2021/TT-BTP và theo Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thì Pháp luật quy định về vấn đề Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh. Theo đó công ty luật có thể có các trường hợp chuyển đổi loại hình như sau:

 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh
 • Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Cụ thể Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Ngược lại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Về Hồ sơ chuyển đổi công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

 1. a) Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi
 2. b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;
 3. c) Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;
 4. d) Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi;

đ) Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số thông tin về  Chuyển đổi loại hình công ty luật mà Luật Hồng phúc cung cấp đến các bạn đọc. Nếu còn những thắc mắc về thông tin này hay bất kỳ vấn đề pháp lý gì khác thì đừng quên liên hệ Luật Hồng Phúc (https://luathongphuc.vn/) để được giải đáp nhé./

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan