• Luật Hồng Phúc

Thủ tục xin giấy an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là một loại giấy phép, là điều kiện của một số ngành nghề kinh doanh. Có rất nhiều ngành nghề phải xin loại giấy phép chứng nhận về an ninh trật tự. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Hồng Phúc xin gửi tới quý khách hàng thủ tục xin giấy an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú.

 1. Dịch vụ lưu trú có cần xin giấy phép an ninh, trật tự không ?

Giấy xác nhận đủ điều kiện về nhận an ninh trật tự (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 22, Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

… 22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”

Như vậy dịch vụ lưu trú là là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý.

 1. Điều kiện về an ninh trật tự cho ngành dịch vụ lưu trú?

Điều kiện về an ninh trật tự cho ngành dịch vụ lưu trú được quy định tại Điều 7 và Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

 • Được đăng ký, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau: Đối với người Việt Nam đã bị khởi tố hình sự; có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc do lỗi cố ý mà bị kết án từ 3 năm tù mà chưa được xóa án tích; chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù, bị áp dụng hình phạt giáo dục tại xã, phường,… Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Thu-tuc-xin-giay-an-ninh-trat-tu-cho-dich-vu-luu-tru

 1. Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ lưu trú?

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
 • Trường hợp trong các văn bản quy định trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:
 • Đối với Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500 m3; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3 trở lên thì cần Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đối với khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch thì cần Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể được quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
 1. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ lưu trú?

 • Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ lưu trú bap gồm:
 • Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cụ thể là đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 5 sao trở lên thì nộp hồ sơ đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đối với dịch vụ lưu trú còn lại sẽ nộp hồ sơ đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Công an quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thì nộp hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính hoặc nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền nơi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc hoạt động để có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trực tiếp quản lý.
 • Hình thức nộp hồ sơ:

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu quy định tại các Điều 19, 20, 21 hoặc Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

 • Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 05 ngày làm việc.
 1. Xử phạt không có giấy phép an ninh trật tự

Xử phạt vi phạm khi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.

Mức phạt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự là từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng được quy định tại Điều 11 Nghi định 167/2013/NĐ-CP:

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 1. a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

Toàn bộ quy trình để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú đã được Luật Hồng Phúc giới thiệu đến với quý khách hàng. Luật Hồng Phúc luôn tự hào là đơn vị chuyên cung cấp mọi dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Qúy khách hàng có nhu cầu xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vềan ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ lưu trú có thể liên hệ Luật Hồng Phúc thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan