• Luật Hồng Phúc

Thủ tục xin giấy an ninh trật tự cho dịch vụ cầm đồ

 1. 09/10/2023
 2. 2,514

Do nhu cầu về tài chính nhanh, gọn chính vì vậy ngày nay dịch vụ cầm đồ ngày càng phát triển để đáp ứng các nhu cầu đó. Tuy nhiên, đặc trưng của dịch vụ cầm đồ là nghành nghề có điều kiện cho nên để kinh doanh loại hình dịch vụ này cần phải có giấy đủ điều kiện về An ninh Trật tự. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Luật Hồng Phúc xin gửi tới quý khách hàng thủ tục xin giấy an ninh trật tự cho dịch vụ cầm đồ theo quy định mới nhất.

Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

 1. Dịch vụ cầm đồ có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự không?

Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

… 4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố….”

Như vậy dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý.

an ninh trật tự dịch vụ cầm đồ

 1. Điều kiện về an ninh trật tự cho ngành dịch vụ cầm đồ?

Điều kiện về an ninh trật tự cho ngành dịch vụ cầm đồ được quy định tại Điều 7 và Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

 • Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau: Đối với người Việt Nam đã bị khởi tố hình sự; có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc do lỗi cố ý mà bị kết án từ 3 năm tù mà chưa được xóa án tích; chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù, bị áp dụng hình phạt giáo dục tại xã, phường,… Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.
 1. Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ cầm đồ?

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ cầm đồ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
 • Trường hợp trong các văn bản quy định trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VI Nghị định 136/2020/NĐ-CP hoặc Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể được quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP;
 • Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;
 • Sơ đồ khu vực kinh doanh.
 1. Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ cầm đồ?

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ cầm đồ bao gồm:

 • Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Hình thức nộp hồ sơ:

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu quy định tại các Điều 19, 20, 21 hoặc Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

 • Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 05 ngày làm việc.
 1. Xử phạt không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tư

Vi phạm khi cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự là giấy phép bắt buộc phải có đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Như vậy, trong trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không có loại giấy phép này mà bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt theo Điều 11 Nghi định 167/2013/NĐ-CP:

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 1. a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

…”

Mức phạt tối đa cho cơ sở kinh doanh không có Giấy phép an ninh trật tự khi kinh doanh dịch vụ cầm đồ có thể tối đa lên đến 15.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ quy trình, thủ tục cơ bản mà Luật Hồng Phúc xin giới thiệu đến quý khách hàng khi xin giấy đủ điều kiện về an ninh trật tự mới nhất. Luật Hồng Phúc tự hào là đơn vị  chuyên cung cấp, tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng khi xin giấy đủ điều kiện về an ninh trật tự với chi phí phù hợp, trong thời gian nhanh nhất.

Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 • Quy định về giấy chứng nhận an ninh, trật tự
 • Xin giấy an ninh, trật tự ở đầu
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Quy định an ninh, trật tự
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Văn bản quy định về an ninh, trật tự

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan