• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thành lập công ty môi trường mới nhất hiện nay

luat-hong-phuc-vn-Thủ tục thành lập công ty môi trường mới nhất hiện nay

Thủ tục thành lập công ty môi trường mới nhất hiện nay?

Môi trường luôn là vấn đề được nhà nước và xã hội quan tâm rất nhiều do những ảnh hưởng của môi trường đến cuộc sống của con người trong những năm gần đây. Để giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, rất nhiều công ty môi trường được thành lập mới. Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giới thiệu đến Quý Khách hàng thủ tục thành lập công ty môi trường mới nhất hiện nay.

 1. Công ty môi trường là gì?

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề đáng báo động, cần được ưu tiên xử lý và có các biện pháp khắc phục. Sự ra đời của các công ty môi trường là một trong những giải pháp thiết yếu nhằm xử lý những vần đề trước mắt liên quan đến môi trường. Công ty môi trường được thành lập với các hoạt động thu gom rác thải, xử lý rác thải, tái chế phế liệu, xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác, hoạt động chuyên môn và khoa học công nghệ khác, vệ sinh chung nhà cửa, vệ sinh chung nhà cửa và công trình, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan,… Nếu không có các công ty môi trường thì việc thu gom, xử lý, tái chế, khôi phục cảnh quan,… sẽ là vấn đề nan giải của mỗi quốc gia và chắc chắn chúng ta sẽ không thể có không gian đủ trong lành để sinh sống. Mặc dù các công ty môi trường không thể giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường nhưng nếu không có các công ty môi trường thì chúng ta sẽ phải sống chung với rác thải.

 1. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty môi trường
 • Chuẩn bị tên công ty môi trường:

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên công ty môi trường gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38, 39 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Chuẩn bị trụ sở công ty môi trường:
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) và phải là nơi thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Lưu ý: Công ty môi trường không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể vì theo quy định luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh.

 • Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh của công ty môi trường

Các ngành nghề liên quan đến môi trường được quy định như sau:

 • 3700: Thoát nước và xử lý nước thải;
 • 3700: Thoát nước và xử lý nước thải;
 • 3811: Thu gom rác thải không độc hại;
 • 3812: Thu gom rác thải độc hại;
 • 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
 • 3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
 • 3830: Tái chế phế liệu;
 • 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
 • 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác. Chi tiết: Tư vấn về môi trường; Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.
 • 8121: Vệ sinh chung nhà cửa;
 • 8129: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
 • 8130: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

Ngoài ra doanh nghiệp môi trường có thể lựa chọn một số ngành nghề kinh doanh khác để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Luật không có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ của công ty môi trường nên công ty có thể lựa chọn một mức vốn điều lệ phù hợp với chủ doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn 90 ngày này mà doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn điều lệ đăng ký thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc giảm vốn điều lệ đã góp trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được trong vòng 30 ngày. Vốn điều lệ công ty môi trường ảnh hưởng đến mức Lệ phí môn bài.

 1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường

Với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập công ty môi trường lại khác nhau. Cụ thể:

 • Đối với công ty TNHH một thành viên:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với công ty TNHH 2 Thành viên và Công ty cổ phần:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với công ty Hợp danh:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 1. Trình tự thực hiện:
 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty đã hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thông qua trang mạng điện tử của Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên của Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 1. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Đối với các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xử lý chất thải nguy hại thì sau khi thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp thì còn phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Hồ sơ xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại gồm có:

– Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;

– 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;

– 01 (một) bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt;

– Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có) quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;

– Các mô tả, hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;

– Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư này. Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký.

Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên đến cơ quan cấp phép để xem xét, cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hiểm. Doanh nghiệp lựa chọn nộp 02 bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hiểm đồng thời hoặc sau thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hiểm. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 10  ngày làm việc, cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét và có văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hiểm. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan cấp phép, doanh nghiệp đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại thực hiện vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo quy định pháp luật. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp nộp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm. Sau đó cơ quan cấp phép sẽ lấy ý kiến Sở tài nguyên và môi trường. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cấp phép tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại, trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có) đồng thời đánh giá điều kiện và cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được cấp giấy phép, nếu không thì cơ quan cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 1. Những thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy phép

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về môi trường, công ty phải thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Khắc dấu-in bảng hiệu;
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng;
 • Khai thuế ban đầu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục mở công ty môi trường. Luật Hồng Phúc là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục mở công ty môi trường với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 090.234.6164 –0964.049.410 hoặc liên hệ qua emai: Info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn.

 

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan