• Luật Hồng Phúc

Thủ tục mở công ty tài chính

 1. 14/02/2022
 2. 1,737

THỦ TỤC MỞ CÔNG TY TÀI CHÍNH

Thủ tục mở công ty tài chính

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các công ty tài chính, đặc biệt là Fe Credit trong thời gian qua đã góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, kinh doanh của các cá nhân, tổ chức thông qua các gói vay tiêu dùng, vay tiêu dùng tính chấp. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, các công ty tài chính trên thị trường là các công ty con, thành viên của các ngân hàng lớn như Fe Credit thuộc Ngân hàng VPBank, DH Sài Gòn thuộc HDBank, SHB Finance thuộc SHB, MCredit của MB, tài chính bưu điện thuộc SeABank…

Vậy, để thành lập một công ty tài chính thì cần những yếu tố gì, thủ tục như thế nào? Sau đây, luật Hồng Phúc xin trả lời thắc mắc trên thông qua thủ tục mở công ty tài chính như sau:

 1. Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là một trong những loại hình tổ chức tính dụng phi ngân hàng, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của luật tổ chức tính dụng trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

 1. Nội dung hoạt động của công ty tài chính

Công ty tài chính có thể thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Bảo lãnh ngân hàng; Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;…

Công ty tài chính thực hiện một số hoạt động khác: Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm;…

 1. Nội dung cần chuẩn bị trước khi mở công ty tài chính
 2. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty tài chính phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật là 500 tỷ đồng.

Khác với các loại hình kinh doanh khác, đối với công ty tài chính hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần thì cổ đông là cá nhân không được sở hữu quá 5%  hoặc cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của công ty tài chính. Thành viên góp vốn đối với loại hình trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với công ty tài chính phải là pháp nhân với số lượng không quá 05 thành viên đồng thời tỷ lệ sở hữu tối đa của thành viên và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn điều lệ.

 1. Tên công ty: tên công ty bao gồm loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, cổ phần) và phần tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của công ty sau này). Thành viên/cổ đông thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.
 2. Trụ sở công ty: Ngoại trừ nhà chung cư, công ty có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 3. Hình thức tổ chức: Công ty tài chính được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên)
 4. Trình tự thủ tục

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty tài chính cần có Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về phạm vi hoạt động phi ngân hàng trước khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấp  phép kinh doanh. Vì vậy, trong thủ tục mở công ty tài chính cần thực hiện như sau:

Bước 1, Xin giấy phép tổ chức và hoạt động của công ty tài chính từ Ngân hàng nhà nước

 1. Hồ sơ (01 bộ)
 2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép
 3. Dự thảo Điều lệ (đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt)
 • Đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân (đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt)
 1. Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến:
 2. Biên bản Hội nghị thành lập thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu phê duyệt dự thảo Điều lệ, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến và lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị.
 3. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Tùy thuộc vào hình thức tổ chức mà sẽ có các loại giấy tờ đặc trưng:

 • Công ty cổ phần
 1. Danh sách các cổ đông sáng lập, cổ đông góp vốn thành lập
 2. Hồ sơ của cổ đông góp vốn thành lập đối với cá nhân, tổ chức
 1. Danh sách các thành viên sáng lập, thành viên góp vốn thành lập
 2. Hợp đồng liên doanh có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật
 • Hợp đồng thỏa thuận góp vốn giữa các thành viên sáng lập đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.
 1. Hồ sơ đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập là ngân hàng thương mại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam:
 2. Hồ sơ đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài:
 3. Hồ sơ liên quan đến thành lập Điều lệ công ty
 4. Nộp hồ sơ: Ban trù bị nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.
 5. Kết quả

Ngân hàng nhà nước gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Ngân hàng nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập công ty tài chính trong vòng 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận nếu không chấp thuận.

Bước 2, Tiến hành đăng ký kinh doanh

Sau khi được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động, công ty tài chính tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ (01 bộ)
 2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 3. Điều lệ công ty (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập;
 1. bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông;
 2. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
 3. Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận khết quả.

 1. Kết quả

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

 1. Những việc cần làm sau khi có Giấy phép kinh doanh

công bố thông tin hoạt động trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và trên một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày khai trương.

Khai trương và tiến hành hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.

 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Góp vốn điều lệ đúng thời hạn. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh trước khi kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghi định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tính dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài
 • Luật Các tổ chức tính dụng 2010, sủa đổi, bổ sung 2017
 • Thông tư 30/2015/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 • Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng trình tự thủ tục mở công ty tài chính theo quy định mới nhất. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan