• Luật Hồng Phúc

Thủ tục mở công ty kinh doanh khí LPG

 1. 14/02/2022
 2. 2,058

luat-hong-phuc-vn-Thủ tục mở công ty kinh doanh khí

Thủ tục mở công ty kinh doanh khí

Kinh doanh các chất dễ cháy là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để thành lập các công ty kinh doanh khí có thể cháy được, các công ty sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giới thiệu đến quý khách hàng quy trình thành lập công ty kinh doanh khí theo quy định mới nhất hiện nay.

 1. Khí là gì?

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí thì khí bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén. Trong đó:

 • Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.
 • Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.
 • Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

Hoạt động kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận chuyển khí nhằm mục đích sinh lời.

 1. Điều kiện khi mở công ty kinh doanh khí?

Do hoạt động kinh doanh khí gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau, với mỗi hoạt động thì các công ty kinh doanh khí phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

2.1 Đối với các công ty nhập khẩu xuất khẩu khí phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Công ty phải có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

– Công ty phải có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

– Công ty phải đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

– Công ty phải có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai;

– Đối với công ty xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện trên còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

2.2 Đối với các công ty sản xuất, chế biến khí phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Công ty phải có cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

– Công ty phải có dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định;

– Công ty phải có có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

– Công ty phải có đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

– Đối với công ty sản xuất, chế biến LNG ngoài các điều kiện trên còn phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hóa khí cung cấp cho khách hàng.

– Đối với công ty sản xuất, chế biến CNG ngoài các điều kiện quy định trên phải có trạm nén khí CNG.

2.3 Đối với các công ty kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Công ty phải có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;

– Công ty phải có đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Đối với công ty kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP;
 • Đối với công ty kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy trên còn phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với công ty kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định trên còn phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2.4 Các công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Công ty phải có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

– Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Công ty phải đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2.5 Các công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đối với kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Công ty phải có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

– Đối với kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Công ty phải có kho chứa LPG chai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

2.6 Các công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí phải đáp ứng điều kiện sau:

– Có phương tiện vận chuyển khí được phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

 1. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty kinh doanh khí
 • Chuẩn bị tên công ty kinh doanh khí:

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên công ty kinh doanh khí dựng gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38, 39 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Chuẩn bị trụ sở công ty kinh doanh khí:
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) và phải là nơi thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Lưu ý: Công ty kinh doanh khí không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể vì theo quy định luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh.

 • Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh khí

Các ngành nghề liên quan đến kinh doanh khí được quy định như sau:

 • 3520: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống;
 • 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 • 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế;
 • 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa;
 • 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

Ngoài ra doanh nghiệp kinh doanh khí có thể lựa chọn một số ngành nghề kinh doanh khác để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ do chủ sở hữu doanh nghiệp góp vốn và đối với ngành nghề kinh doanh khí thì không có yêu cầu về vốn pháp định.

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn 90 ngày này mà doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn điều lệ đăng ký thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc giảm vốn điều lệ đã góp trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được trong vòng 30 ngày. Vốn điều lệ công ty kinh doanh khí ảnh hưởng đến mức Lệ phí môn bài.

 1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh khí

Với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập công ty kinh doanh khí lại khác nhau. Cụ thể:

 • Đối với công ty TNHH một thành viên:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với công ty TNHH 2 Thành viên và Công ty cổ phần:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Đối với công ty Hợp danh:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 1. Trình tự thực hiện:
 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty đã hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thông qua trang mạng điện tử của Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên của Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 1. Những thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy phép

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về kinh doanh khí, công ty phải thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Khắc dấu-in bảng hiệu;
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng;
 • Khai thuế ban đầu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục mở công ty kinh doanh khí. Luật Hồng Phúc là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục mở công ty kinh doanh khí với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 090.234.6164 –0964.049.410 hoặc liên hệ qua emai: Info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan