• Luật Hồng Phúc

Thủ tục mở công ty khai thác khoáng sản

 1. 14/02/2022
 2. 2,279

Thủ tục mở công ty khai thác khoáng sản như thế nào ? Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các tài nguyên về khoáng sản. Do đó hoạt động khai khoáng luôn được nhà nước khuyến khích dẫn đến nhu cầu mở công ty khai thác khoáng sản cũng tăng lên. Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giới thiệu đến quý khách hàng quy trình thành lập công ty khai thác khoáng sản theo quy định mới nhất hiện nay.

Khai thác khoáng sản là gì ?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật khoáng sản 2010, khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. Trong đó, khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.

Điều kiện mở công ty khai thác khoáng sản ?

 • Hoạt động khai thác khoáng sản chỉ nhằm thu hồi khoáng sản thông qua hoạt động xây dựng các mỏ khoáng sản, khai đào khoáng sản chứ không bao gồm việc thăm dò khoáng sản.
 • Hoạt động khai thác khoáng sản là một quy trình gồm các bước: xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và một số hoạt động khác.
 • Sau khi khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sẽ phải cải tạo phục hổi lại môi trường tự nhiên của nơi khai thác.
 • Doanh nghiệp chỉ được khai thác trong phạm vi của Giấy phép khai thác khoáng sản.

Thủ tục mở công ty khai thác khoáng sản

Chuẩn bị trước khi thành lập công ty khai thác khoáng sản

Chuẩn bị tên công ty khai thác khoáng sản

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên công ty kinh doanh vật liệu xây dựng gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38, 39 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Chuẩn bị trụ sở công ty khai thác khoáng sản:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) và phải là nơi thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Lưu ý: Công ty khai thác khoáng sản không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể vì theo quy định luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ nhằm mục đích ở, không nhằm mục đích kinh doanh.

Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh của công ty khai thác khoáng sản

Các ngành nghề liên quan đến kinh doanh khoáng sản được quy định như sau:

 • Khai thác và thu gom than cứng (mã ngành nghề: 0510);
 • Khai thác và thu gom than non (mã ngành nghề: 0520);
 • Khai thác khí đốt tự nhiên (mã ngành nghề: 0620);
 • Khai thác quặng sắt (mã ngành nghề: 0710);
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. Chi tiết: Khai thác quặng bôxít (mã ngành nghề: 0722);
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (mã ngành nghề: 0810);
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (mã ngành nghề: 0891);
 • Khai khoáng khác (mã ngành nghề: 0899);
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (mã ngành nghề: 0910);
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (mã ngành nghề: 0990);
 • Ngoài ra doanh nghiệp kinh doanh công ty khai thác khoáng sản có thể lựa chọn một số nghành nghề kinh doanh khách để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chuẩn bị vốn điều lệ công ty:

 • Luật không có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ của công ty khai thác khoáng sản nên công ty có thể lựa chọn một mức vốn pháp định phù hợp với chủ doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của công ty.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác khoáng sản phải đảm bảo điều kiện là có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục mở công ty khai thác khoáng sản

Theo quy định của Luật khoáng sản 2010 thì tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

– Hộ kinh doanh (chỉ được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản).

Đối với công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty TNHH 2 Thành viên và Công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty Hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với hợp tác xã:

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Điều lệ;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh;
 • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
 • Nghị quyết hội nghị thành lập.

Đối với hộ kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

luat-hong-phuc-vn-Thủ tục mở công ty khai thác khoáng sản

Trình tự thực hiện mở công ty khai thác khoáng sản

 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty đã hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thông qua trang mạng điện tử của Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi nhận được hồ sơ, chuyên viên của Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Những thủ tục sau khi có giấy phép kinh doanh

Vì đặc trưng của khai thác khoáng sản là nghành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chủ doanh nghiệp sẽ phải xin giấy phép khai thác khoáng sản.

Tiếp theo đó doanh nghiệp tiến hành các thủ tục như sau:

 • Khắc dấu-in bảng hiệu
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng
 • Khai thuế ban đầu

Tài liệu tham khảo:

LUẬT DOANH NGHIỆP số: 59/2020/QH14

NGHỊ ĐỊNH Số: 01/2021/NĐ-CP

LUẬT KHOÁNG SẢN 2010

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục mở công ty khai thác khoáng sản. Luật Hồng Phúc đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục thành lập công ty khai thác khoáng sản với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 090.234.6164 –0964.049.410 hoặc liên hệ qua emai: Info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Tham khảo thêm các thông tin sau:

 • Điều kiện thành lập công ty khai thác khoáng sản
 • Điều kiện kinh doanh khai thác khoáng sản
 • Doanh nghiệp khai thác khoáng sản
 • Điều kiện để khai thác khoáng sản
 • Điều kiện khai thác khoáng sản
 • Điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản
 • mở công ty khai thác khoáng sản
 • Công ty khai thác khoáng sản
 • Doanh nghiệp khai thác khoáng sản
 • Công ty khai thác mỏ

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan