• Luật Hồng Phúc

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp

 1. 15/03/2023
 2. 1,862

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp. Khu công nghiệp là khu vực mà các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động được hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù riêng; tuỳ theo định hướng, chính sách phát triển của tỉnh mà mỗi khu công nghiệp có thể ưu tiên, tập trung phát triển một hoặc một số lĩnh vực nhất định; có ban quản lý riêng; … đồng thời cũng là nơi tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy cơ sở hạ tầng khu vực, phát triển ngành công nghiệp…

Vậy, khi nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư vào trong khu công nghiệp thì cần phải thực hiện những thủ tục gì ? Sau đây, Luật Hồng Phúc kính gửi đến quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Theo như quy định tại Khoản 11, Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Tên dự án đầu tư
 • Nhà đầu tư
 • Mã số dự án đầu tư (số Giấy chứng nhận đầu tư, số Giấy phép đầu tư hoặc số giấy tờ có giá trị tương đương khác đã cấp cho dự án đầu tư )
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  1. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  2. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư

 1. Trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
 2. Trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:
  • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
  • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);
  • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
  • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

luat-hong-phuc-vn-dich-vu-lam-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu-trong-khu-cong-nghiep

Thủ tục cấp giấy phép đầu tư trong khu công nghiệp

Cách thức đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp

 1. Trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 2. Trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số).

Thành phần hồ sơ cấp giấy đăng ký đầu tư

Trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư);
 • văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư khi chỉ có một một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

Lưu ý:

 1. Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì nộp: văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 2. Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư sẽ mặc nhiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư (báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu dự án đầu tư đã triển khai hoạt động hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khi pháp luật quy định về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi);
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư nếu dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lưu ý: giấy tờ ủy quyền và giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền kèm theo nếu nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư

Số lượng hồ sơ cấp giấy phép đăng ký

Gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp phép

 • Trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư;
 • Trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư

Cơ quan thực hiện cấp giấy phép đầu tư

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Đầu tư 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Như vậy, Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan