• Luật Hồng Phúc

Thay đổi người đại diện của nhà đầu tư

Mỗi cá nhân, tổ chức khi thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp được coi là thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đó. Đây được xem là một hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư. Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì các nhà đầu tư có quyền ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Luật Hồng Phúc xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung về thủ tục thay đổi người đại diện của nhà đầu tư.

Người đại diện của nhà đầu tư

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp hoặc cổ đông của công ty là tổ chức thì có quyền có người đại diện. Theo đó, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

 • Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
 • Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
 • Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;
 • Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền phải không thuộc đối tượng không được quản lý, thành lập doanh nghiệp; thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác và phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

luat-hong-phuc-vn-thay-doi-nguoi-dai-dien-cua-nha-dau-tu

Thay đổi người đại diện của nhà đầu tư

Việc cử người đại diện của nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, do đó việc thay đổi người đại diện của nhà đầu tư cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và theo điều lệ của doanh nghiệp. Cụ thể, đối với người đại diện của cổ đông là tổ chức thì tổ chức đó phải họp và có quyết định, văn bản quyết định về việc thay đổi người đại diện của cổ đông là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu hay thành viên của công ty muốn thay đổi người đại diện thì thủ tục dễ dàng hơn, trong trường hợp một cá nhân, thành viên ủy quyền cho người khác thì chỉ cần hủy bỏ văn bản ủy quyền đó, trong khi nhiều chủ sở hữu, nhiều thành viên muốn ủy quyền cho người khác thì cần phải có sự thống nhất về việc thay đổi người đại diện.

Do người đại diện của các nhà đầu tư không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như không thuộc trường phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nên khi thay đổi người đại diện, các nhà đầu tư chỉ cần thông báo với doanh nghiệp của mình đang là chủ sở hữu, thành viên và không cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về thủ tục thay đổi người đại diện của nhà đầu tư. Luật Hồng Phúc là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đầu tư
 • Thay đổi người đại diện trong hợp đồng
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư
 • Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi nhà đầu tư
 • Thay đổi số hộ chiếu trên giấy chứng nhận đầu tư

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan