• Luật Hồng Phúc

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

 1. 15/03/2023
 2. 2,118

Thủ tục xin giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy. Với tính chất nguy hiểm về tính mạng, tài sản trước các vụ cháy, nổ và sự đa dạng đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ nên cơ quan công an có thẩm quyền có sự phân cấp rõ ràng về việc quản lý phòng cháy, chữa cháy. Từ đó dẫn đến các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy khác nhau.

Vì vậy, thông qua bài viết này, luật Hồng Phúc kính gửi đến quý khách hàng thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy như sau:

Đối tượng tham gia huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy

 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 2. Người đứng đầu cơ sở, đội trưởng đội phòng cháy, chữa cháy cấp cơ sở, người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy
 3. Người đứng đầu đơn vị kiểm lâm hoặc người được ủy quyền; thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng
 4. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục buộc phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy
 5. Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chữa cháy chuyên ngành
 6. Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ
 7. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi hoặc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Nội dung huấn luyện PCCC

 1. Kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng đối tượng tham gia huấn luyện
 2. Phương thức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
 3. Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy
 4. Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy
 5. Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 6. Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy

luat-hong-phuc-vn-THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Gồm 1 bộ hồ sơ.

Tùy thuộc vào sự phân cấp quản lý về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy bao gồm:

Đối với cơ sở huấn luyện

Hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tổ chức huấn luyện

 • Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện
 • Kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện
 • Danh sách trích ngang lý lịch của người đã huấn luyện

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện

Hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện

 • Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện
 • Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện

Đối với cá nhân có nhu cầu huấn luyện PCC

Huấn luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

 • Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Trình tự thực hiện cấy giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Tùy thuộc vào thẩm quyền quản lý về phòng cháy, chữa cháy, Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Công an cấp huyện.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy huấn luyện PCCC

 Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, người thực hiện thủ tục tiến hành nộp hồ sơ theo một trong ba cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền
 • Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của cấp có thẩm quyền
 • Nộp gián tiếp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc theo ủy quyền (phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền; xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minnh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng)

Kết quả xử lý hồ sơ cấp giấy huấn luyện PCCC

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền: Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giao trực tiếp một Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy
 • Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của cấp có thẩm quyền: Cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ
 • Nộp gián tiếp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc theo ủy quyền: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi một Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn, bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Kết quả nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

Nếu kết quả kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đạt yêu cầu thì cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ngược lại, cơ quan Công an có thẩm quyền trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn tổ chức huấn luyện

 • Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện; cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân đăng ký huấn luyện từ 20 người trở lên đề nghị cơ quan Công an tổ chức huấn luyện
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ khi đã đủ Cơ quan công an có thẩm quyền sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả khi đủ số lượng cá nhân tham gia huấn luyện khi cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân đăng ký huấn luyện dưới 20 người đề nghị cơ quan Công an tổ chức huấn luyện

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Giá trị của giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Theo lãnh thổ: trong phạm vi toàn quốc

Theo thời gian: Trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp

Căn cứ pháp lý:    

 1. Luật phòng cháy và chữa cháy 2001, sửa đổi 2013
 2. Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
 3. Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành của luật Hồng Phúc. Luật Hồng Phúc rất lấy làm vinh hạnh nếu được hỗ trợ thêm nếu Quý khách hàng qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410 hoặc

Emai: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

 • giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ pccc có thời hạn bao lâu
 • giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ pccc
 • giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ
 • giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản
 • giấy chứng nhận huấn luyện pccc
 • giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan