• Luật Hồng Phúc

Thành lập công ty môi giới chứng khoán

 1. 25/05/2024
 2. 1,476

Môi giới chứng khoán là một trong những nghiệp vụ của công chứng khoán với chức năng thực hiện việc mua, bán chứng khoán cho khách hàng: cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, lưu ký chứng khoán, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán…

Với vai trò là một ngành dịch vụ trung gian, hoạt dộng trong lĩnh vực tài chính, hoạt động của công ty môi giới chứng khoán được điều chỉnh bằng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau đặc biệt ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty.

luat-hong-phuc-vn-dich-vu-lam-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-moi-gioi-chung-khoan

Do đó, thông qua bài viết này, Luật Hồng Phúc kính gửi đến Quý khách hàng những quy định trong việc thành lập công ty môi giới chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Nội dung cần chuẩn bị khi mở công ty môi giới chứng khoán

 1. Tên công ty môi giới

Tên công ty bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp (trách nhiệm hữu hạn, cổ phần) và phần tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của doanh nghiệp sau này). cá nhân, tổ chức thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.

 1. Trụ sở công ty môi giới chứng khoán

Ngoại trừ nhà chung cư, công ty có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố…) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

 1. Chuẩn bị nghành nghề kinh doanh môi giới chứng khoán

Mã ngành 6612 – Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán được sử dụng làm mã ngành kinh doanh chính và có thể sử dụng bất kỳ mã ngành nào trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam làm mã ngành bổ sung.

 1. Chuẩn bị vốn điều lệ công ty mơi giới chứng khoá

Vốn pháp định của công ty môi giới chứng khoán là 25 tỷ nên vốn điều lệ của công ty tối thiểu là 25 tỷ đồng và phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Thành lập công ty môi giới chứng khoán

Ngoài sự quản lý trực tiếp của Sở kế hoạch vào đầu tư thì Công ty chứng khoán còn chịu sự quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, do đó, khi thành lập công ty chứng khoán cần phải được sự cấp phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Bước 1: Đăng ký thành lập và hoạt động

Hồ sơ mở công ty môi giới chứng khoán

Tuỳ thuộc vào định hướng kinh doanh, công ty được thành lập dưới dạng công ty chứng khoán đại chúng hoặc công ty chứng khoán riêng lẻ dẫn đến..

Trường hợp đăng ký công ty chứng khoán đại chúng
 1. Giấy đăng ký thành lập và hoạt động;
 2. Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán và số lượng cổ phiếu đã bán;
 3. Danh sách cổ đông;
 4. Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung lấy ý kiến khác kèm thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
Trường hợp đăng ký công ty chứng khoán riêng lẻ
 1. Giấy đăng ký thành lập và hoạt động kèm theo văn bản uỷ quyền cho công ty quản lý quỹ đầu tưu chứng khoán hoặc đại diện cổ đông thực hiện thủ tục thành lập công ty;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Hợp đồng lưu ký tài sản với ngân hàng lưu ký;
 4. Biên bản thoả thuận của các cổ đông về việc thành lập công ty chứng khoán riêng lẻ;
 5. Xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô góp vốn, danh mục chứng khoán được góp vốn (nếu có);
 6. Danh sách cổ đông, nhân sự dự kiến và bảng thông tin cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quyết định về góp vốn thành lập công tư đầu tư chứng khoán đối với cổ đông là tổ chức, lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 7. Hợp đồng quản lý đầu tư với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát (trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán quản lý);
 8. Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ về quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở (công ty tự quản lý).

Thủ tục đăng ký mở công ty chứng khoán

Trường hợp đăng ký công ty chứng khoán đại chúng
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng; ngược lại, thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chứng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán đồng thời gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp đăng ký công ty chứng khoán riêng lẻ

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: đại diện cổ đông gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn thiện các điều kiện thành lập công ty theo quy định

Kết quả nộp hồ sơ thành lập công ty

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; trường hợp từ chối thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

luat-hong-phuc-vn-thanh-lap-cong-ty-moi-gioi-chung-khoan-gom-nhung-gi

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 3. Danh sách thành viên/cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài);
 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân/thành viên/cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài) là cá nhân, người đại diện;
 5. Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông là tổ chức (nếu thành viên/cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự);
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;
 7. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
 8. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tục mở công ty môi giới chứng khoán

Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận khết quả.

Kết quả khi nộp hồ sơ mở công ty môi giới chứng khoán

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

Thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các hoạt động khác liên quan cần thực hiện:

 • Hoàn thiện hồ sơ niêm yếu cổ phiếu (nếu công ty chứng khoán đại chúng) trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Khai thuế ban đầu.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Chứng khoán 2019;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Như vậy, Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 • Điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán
 • Thành lập công ty mới giới tài chính
 • Mở công ty chứng khoán
 • Công ty chứng khoán được phép làm gì
 • Quy định về công ty chứng khoán
 • Đại lý môi giới chứng khoán
 • Các công ty chứng khoán được cấp phép
 • Nhân viên môi giới chứng khoán

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan