• Luật Hồng Phúc

Quy định về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, vì nhiều lý do khác nhau chủ đầu tư có nhu cầu đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư là việc nhà đầu tư có văn bản đề xuất gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư khi muốn kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng, đưa công trình chính vào hoạt động và tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014 (hết hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định cụ thể về trình tự thủ tục, nội dung đề xuất giãn tiến độ đầu tư, cụ thể:

Quy định về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Quy định về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Điều 46. Giãn tiến độ đầu tư

 • Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.
 • Nội dung đề xuất giãn tiến độ:
  1. Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;
  2. Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;
  3. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;
  4. Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.
 • Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.”
  1. Tuy nhiên khi Luật Đầu tư năm 2014 hết hiệu lực và Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực (ngày 01/01/2021) lại không có điều khoản hay nội dung quy định, hướng dẫn về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Nhưng trong một số điều khoản lại đề cập đến nội dung “kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư” như:
   • Điểm d Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định:
   • “3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   • d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu”
   • Hay Khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư 2020:
   • “4. Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:
    1. Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
    2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
    3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
    4. Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
    5. Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
    6. Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư”

Như vậy: Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 không còn quy định về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Đồng nghĩa với việc không có quy định về trình tự, thủ tục hay thành phần hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Phúc liên quan đến vấn đề “Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp”.

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào hay muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 090 234 6164 hoặc qua email: Info@luathongphuc.vn

Xin chân thành cảm ơn.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan