• Luật Hồng Phúc

Những điều cần biết về hợp đồng LI – XĂNG

 1. 15/03/2023
 2. 1,863

Những điều cần biết về hợp đồng Li – xăng. Với tính chất là tài sản vô hình, vì vậy tài sản trí tuệ được các chủ thể khác nhau cùng sử dụng tại các địa điểm khác nhau trong cùng một thời điểm nhằm khai thác tối đa giá trị nhằm tạo ra lợi nhuận, cùng nhau chia sẻ lợi nhuận dưới hình thức Hợp đồng Li – xăng. Tuy nhiên, với đặc trưng là tài sản vô hình do đó, các chủ thể tham gia chia sẻ quyền sử dụng này cần tuân thủ những điều kiện ràng buộc đặc trưng.

Vậy, thông qua nội dung này, luật Hồng Phúc kính gửi đến quý khách hàng những điều cần biết về  Hợp đồng Li – xăng như sau:

Hợp đồng Li – xăng là gì ?

Li – xăng là từ được phiên âm từ từ “license” với ý nghĩa là “cho phép, cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký; sự cho phép, giấy phép, môn bài…” và thường được sử dụng để đề cập đến mối quan hệ giữ các chủ thể khác nhau trong việc khai thác, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản sở hữu trí tuệ.

Đối tượng Hợp đồng Li – xăng

Hợp đồng Li – xăng được hiểu là hợp đồng cho phép bên nhận chuyển nhượng được quyền khai thác, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi sở hữu của bên chuyển nhượng. Do đó, đối tượng của Hợp đồng Li – xăng bao gồm:

Đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan (quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm):

Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sống, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa trừ tin tức thời sự thuần túy và văn bản hành chính.

Đối tượng sở hữu công nghiệp (trong phạm vi được bảo hộ):

Sáng chế, kiểu giáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu (nếu bên được chuyển nhượng đáp ứng được các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó đồng thời đối với nhãn hiệu tập thể thì chỉ được chuyển giao cho thành viên thuộc tập thể sở hữu nhãn hiệu đó).

Thứ ba, đối tượng quyền đối với giống cây trồng: vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Các dạng Hợp đồng Li – xăng

Nếu như Hợp đồng Li – xăng của đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan và đối tượng quyền đối với giống cây trồng thì bên được chuyển quyền có quyền sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận thì Hợp đồng Li – xăng đối với đối tượng lại mang yếu tố lãnh thổ và được phân thành 03 dạng như sau:

Dạng thứ nhất, Hợp đồng Li – xăng độc quyền

Là hợp đồng mà phạm vi và thời hạn chuyển quyền được độc quyền. Theo đó, trong thời gian thực hiện hợp đồng thì bên chuyển quyền không được chuyển quyền sử dụng đối tượng của hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà chưa được sự cho phép của bên được chuyển quyền trong phạm vi chuyển quyền đã ký kết.

Dạng thứ hai, Hợp đồng Li – xăng không độc quyền

Là hợp đồng mà phạm vi và thời hạn chuyển quyền không được độc quyền. Theo đó, trong thời gian thực hiện hợp đồng thì bên chuyển quyền được chuyển quyền sử dụng đối tượng của hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không cần sự cho phép của bên được chuyển quyền trong phạm vi chuyển quyền đã ký kết.

Dạng thứ ba, Hợp đồng Li – xăng thứ cấp

Là hợp đồng mà theo đó, bên chuyển quyền được quyền chuyển giao quyền sử dụng đối tượng hợp đồng cho bất kỳ một bên thứ ba khác trong phạm vi, nội dung hợp đồng đã ký kết với bên nhượng quyền.

luat-hong-phuc-vn-NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LI – XĂNG

Hình thức Hợp đồng Li – xăng:

Bằng văn bản

Hiệu lực của Hợp đồng Li – xăng

Theo thỏa thuận giữa các bên: đối với quyền sở hữu công nghiệp về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp; nhãn hiệu; đối với giống cây trồng; quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo quyết định của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà không cần sự đồng ý của sở hữu bằng bảo hộ hoặc người đã được chuyển giao quyền sử dụng độc quyền: giống cây nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh…

Lưu ý: Hiệu lực của Hợp đồng Li – xăng mặc nhiên bị chấm dứt khi quyền sở hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị chấm dứt

Nôi dung của Hợp đồng Li – xăng

Tùy từng đối tượng của Hợp đồng Li – xăng mà nội dung của hợp đồng phải có các điều kiện nhất định của luật sở hữu trí tuệ như sau:

 1. Tên, địa chỉ của các bên
 2. Căn cứ chuyển quyền
 3. Dạng hợp đồng
 4. Phạm vi chuyển giao quyền (giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ)
 5. Thời hạn hợp đồng
 6. Giá, phương thức thanh toán
 7. Quyền và nghĩa vụ
 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Lưu ý: việc thực hiện, sửa đổi, chấm  dứt, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng theo quy định của luật dân sự

Tài liệu tham khảo

 1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009
 2. Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng những điều cần biết về hợp đồng Li – xăng theo quy định mới nhất. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan