• Luật Hồng Phúc

Hộ kinh doanh cá thể có bị xử phạt hành chính không ?

 1. 14/02/2022
 2. 2,674

Nội dung chính

Xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh cá thể được thành lập và hoạt động dưới sự quản lý của Ủy Ban Nhân Dân cấp Quận/Huyện. Vậy nếu hộ kinh doanh cá thể vi phạm hành chính thì cơ quan nào sẽ ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh cá thểmức phạt là bao nhiêu? Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giúp khách hàng làm rõ quy định này như sau:

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.
 • Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
 • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Hộ kinh doanh có bị xử phạt hành chính không?

Theo quy định tại Điều 41, 42, 43, 44 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì hộ kinh doanh cá thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh với các quy định sau:

Vi phạm quy định về đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể của hộ kinh doanh

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
 • Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Hộ cá thể thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể do những người không được quyền thành lập;
 • Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sau đây

 • Kê khai không trung thực
 • Không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi dưới đây

 • Tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo
 • Thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sau

 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể mà không thông báo
 • Không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÓ BỊ XỬ PHẠT KHÔNG HÀNH CHÍNH KHÔNG

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ kinh doanh cá thể vi phạm

Khắc phục vi phạm về đăng ký kinh doanh của hộ cá thể

 • Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh cá thể khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh cá thể duy nhất đối với hành vi vi phạm đăng ký nhiều hơn một hộ kinh doanh.
 • Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm sử dụng trên 10 lao động.
 • Buộc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi vi phạm buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
 • Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi vi phạm thành lập hộ kinh doanh cá thể do những người không được quyền thành lập;
 • Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Khắc phục vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

Khắc phục vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

 • Buộc thông báo nội dung thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

Khắc phục vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 • Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Cơ quan có thẩm quyền xử phạt hộ kinh doanh cá thể vi phạm

 • Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Cơ quan quản lý thị trường

Như vậy trên đây là tất cả các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh đã được Luật Hồng Phúc giới thiệu. Khách hàng có thắc mắc có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan