• Luật Hồng Phúc

Bảng giá tư vấn giải thể, tạm ngừng hoạt động kinh doanh

  1. 21/08/2023
  2. 2,842

Tư vấn giải thể công ty, doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh trọn gói, chưa bao gồm dich vụ quyết toán thuế và nộp các báo cáo còn thiếu.

NỘI DUNG CÔNG VIỆCThời gian Kết quảPhí trọn gói (đã bao gồm phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
Giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu và hóa đơn45-60 ngày làm việcGiấy xác nhận giải thể2.500.000
Giải thể công ty có phát sinh hóa đơn và doanh thu45-60 ngày làm việcGiấy xác nhận giải thể3.500.000
Giải thể chi nhánh công ty hoạch toán phụ thuộc45-60 ngày làm việcGiấy xác nhận giải thể2.000.000
Giải thể chi nhánh công ty hoạch toán độc lập45-60 ngày làm việcGiấy xác nhận giải thể2.500.000
Giải thể văn phòng đại diện công ty45-60 ngày làm việcGiấy xác nhận giải thể1.500.000
Giải thể địa điểm kinh doanh công ty10 ngày làm việcThông báo chấm dứt hoạt động1.000.000
Đăng ký tạm ngưng hoạt động công ty5 ngày làm việcGiấy xác nhận tạm ngưng500.000

Luật Hồng Phúc thực hiện toàn bộ các công đoạn liên quan để thực hiện giải thể doanh nhiệp, công ty, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, liên hệ cán bộ thuế, thương lượng giảm thiểu tối đa các khoản phạt vi phạm về thuế (nếu có) của doanh nghiệp.