• Luật Hồng Phúc

Bảng giá thành lập, thay đổi thông tin đơn vị phụ thuộc

  1. 19/10/2020
  2. Xem: 1,289
NỘI DUNG CÔNG VIỆCThời gian Kết quảPhí trọn gói (đã bao gồm phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
Thành lập chi nhánh công ty5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh800.000
Thành lập văn phòng đại diện công ty5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện800.000
Thành lập địa điểm kinh doanh công ty5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh600.000
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới800.000
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh500.000
Thành lập / thay đổi đơn vị phụ thuộc khác ngoài Hồ Chí Minh10 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị phụ thuộc1.500.000

Các Dịch vụ

Bài viết mới

  1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
  2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
  3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...
090 234 6164