• Luật Hồng Phúc

Bảng giá tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

  1. 21/08/2023
  2. 2,934
NỘI DUNG CÔNG VIỆCThời gianKết quảPhí trọn gói (đã bao gồm phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
-Thay đổi tên công ty và khắc con dấu tròn mới, thông báo mẫu con dấu mới5 ngày làm việcGiáy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu1.500.000
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty trong cùng một quận, huyện5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới1.000.000
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận huyện (bao gồm dịch vụ chuyển cơ quan quản lý thuế, đăng ký con dấu, giấy phép kinh doanh)20-25 ngày làm việcGiáy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu2.200.000
Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh1.000.000
Thay đổi chủ sỡ hữu công ty TNHH một thành viên5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới1.000.000
Thay đổi người đại diện pháp luật công ty5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới1.000.000
Thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp1.000.000
Thay đổi tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới1.250.000
Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cập nhật lại CMND hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật5 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới800.000
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không dẫn đến thay đổi người đại diện pháp luật công ty)5-7 Ngày làm việcGiáy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp1.200.000
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi người đại diện pháp luật công ty10 ngày làm việcGiáy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp1.800.000
Chuyển đổi loại hình doanh doanh nghiệp dẫn đến thay đổi con dấu công ty5-7 ngày làm việcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu1.700.000
Thay đổi từ 2 nội dung trở lên phụ thu 200.000 VND)

Dịch vụ khăc con dấu theo mẫu yêu cầu: 500.000 VND