• Luật Hồng Phúc

Giải thể địa điểm kinh doanh

 1. 25/05/2024
 2. 1,872

Dịch vụ làm thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh gồm những gì ? Vì một số lý do khách quan hoặc có nhu cầu chấm dứt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể tham khảo trình tự, thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh do Luật Hồng Phúc cung cấp như sau:

Địa điểm kinh doanh là gì ?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành kinh doanh các hoạt động kinh doanh cụ thể. Kinh doanh ở đây là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng các dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích lợi nhuận.

Do vậy, một khi doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh ngoài địa chỉ đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp phải thành lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải thực hiện việc giải thể địa điểm kinh doanh.

luat-hong-phuc-vn-giai-the-dia-diem-kinh-doanh-online

Hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh hay thông báo giải thể địa điểm kinh doanh. Biểu mẫu là Phụ lục II – 20 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động, chi nhánh – văn phòng đại diện – địa điểm kinh doanh.

Trình tự, thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

 • Bước 1: Doanh nghiệp ra quyết định giải thể địa điểm kinh doanh
 • Bước 2: Doanh nghiệp sẽ tiến hành liên hệ với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
 • Bước 3: Gửi Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng Ký Kinh Doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;
 • Bước 4: Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế thì Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về chấm dứt địa điểm kinh doanh cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc hoàn thành nộp thuế của địa điểm kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh ra quyết định giải thể địa điểm kinh doanh hoặc quyết định chấm dứt địa điểm kinh doanh.

Thủ tục quan trọng trước khi giải thể địa điểm kinh doanh

 1. Thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh

Đối với thủ tục này, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm thông báo giải thể, biên bản họp giải thể, quyết định giải thể của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp về việc giải thể địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc địa điểm kinh doanh bị giải thể phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh. Công ty có địa điểm kinh doanh bị giải thể phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ theo quy định pháp luật.

 1. Nộp hồ sơ chất dứt địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp giải thể địa điểm kinh doanh thực hiện một trong hai phương thức là trực tiếp và trực tuyến / online.

 • Đối với nộp hồ sơ giải thể trực tiếp: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở chính.
 • Đối với nộp hồ sơ giả thể qua mạng / online / trực tuyến: Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh online tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
 1. Thời gian giải quyết thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể địa điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể địa điểm kinh doanh và xóa dữ liệu của địa điểm hoạt động kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

 1. Hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh hợp lệ và không hợp lệ

 • Trường hợp hồ sơ chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đó.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh không hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi hồ sơ giải thể, bổ sung thông tin hồ sơ giải thể và tiến hành nộp lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để rút ngắn thời hạn và đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải thể địa điểm kinh doanh có thể liên hệ đến Luật Hồng Phúc để được giải quyết nhanh chóng.

luat-hong-phuc-vn-thu-tuc-nop-ho-so-giai-the-dia-diem-hoat-dong-kinh-doanh

Trường hợp chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngưng quá thời hạn

Đối với trường hợp này, địa điểm kinh doanh sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh nếu địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Lúc này, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thuc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Đây là trường hợp giải thể địa điểm hoạt động kinh doanh bắt buộc do phía công ty không thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là một số tư vấn của Luật Hồng Phúc về tư vấn thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh. Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Email: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 • Mẫu 08 chấm dứt địa điểm kinh doanh
 • Giải thể địa điểm kinh doanh dpi
 • Dịch vụ giải thể công ty trọn gói
 • mẫu quyết định giải thể địa điểm kinh doanh
 • Hướng dẫn chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng
 • Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh
 • Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh 2021

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan