• Luật Hồng Phúc

Bảng giá dịch vụ báo cao thuế, kế toán, lao động

  1. 19/10/2020
  2. Xem: 1,315
Dịch vụ báo cáo thuế

Hợp đồng

Phí dịch vụ

– Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (Khi phát sinh)

Theo Tháng/Quý

 từ 300.000/tháng

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Hợp đồng

Phí dịch vụ

– Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (Khi phát sinh)
– Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho
– Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
– Lập báo cáo tài chính cuối năm
– Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
– Lập quyết toán hóa đơn cuối năm

Theo Tháng/Quý

từ 800.000/tháng

Đăng Ký Lao Động, Thang Lương, Bảo Hiểm

Hợp đồng

Phí dịch vụ

– Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm
– Khai trình lao động, tăng giảm
– Đăng ký Thang lương – Phụ cấp
– Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN

       30 ngày

1.500.000đ

Các Dịch vụ

Bài viết mới

  1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
  2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
  3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...
090 234 6164