• Luật Hồng Phúc

Bảng giá dịch vụ báo cao thuế, kế toán, lao động

  1. 28/03/2023
  2. 2,610

Dịch vụ báo cáo thuế

Hợp đồng

Phí dịch vụ

– Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (Khi phát sinh)

Theo Tháng/Quý

 từ 300.000/tháng

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Hợp đồng

Phí dịch vụ

– Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (Khi phát sinh)
– Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho
– Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
– Lập báo cáo tài chính cuối năm
– Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
– Lập quyết toán hóa đơn cuối năm

Theo Tháng/Quý

từ 800.000/tháng

Đăng Ký Lao Động, Thang Lương, Bảo Hiểm

Hợp đồng

Phí dịch vụ

– Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm
– Khai trình lao động, tăng giảm
– Đăng ký Thang lương – Phụ cấp
– Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN

       30 ngày

1.500.000đ