• Luật Hồng Phúc

Thuế môn bài là gì, quy định mới về thuế môn bài ?

 1. 14/02/2022
 2. 1,810

Kể từ thời điểm đăng ký thành lập đến khi hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hoạt động kinh doanh đều có một khoản chi phí phát sinh hằng năm với tên gọi phổ biến là thuế môn bài, tên gọi về mặt pháp lý chính xác là lệ phí môn bài.

Vậy, thuế môn bài là gì? Quy định mới nhất về thuế môn bài? Sau đây, Luật Hồng Phúc xin giải đáp các thắc mắc trên:

Thuế môn bài là gì ?

Thuế môn bài là cách gọi thông thường đối với khoản lệ phí mà doanh nghiệp, hộ gia đình phải nộp trước ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế nhưng  chưa hoạt động sản xuất kinh doanh khi mới ra hoạt động kinh doanh; trước ngày 30 tháng 01 hằng năm đối với với doanh nghiệp, hộ gia đình đã tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quy định mới về thuế môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; sản xuất muối; hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định;
 2. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;
 3. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);
 4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;
 5. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Đối tượng nộp lệ phí thuế môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn bao gồm:

 1. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật;
 2. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có);
 5. Mức thu lệ phí môn bài

THUẾ MÔN BÀI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THUẾ MÔN BÀI

Lệ phí thuê môn bài đối với tổ chức

Đối với công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa, sản xuất, dịch vụ được áp thuế môn bài như sau:

Đối tượngVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức thu
Tổ chức10 tỷ đồng3.000.000 (ba triệu) đồng/năm
Tổ chức10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 (hai triệu) đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 (một triệu) đồng/năm

Lưu ý:

 • Căn cứ tính mức thu: vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Điều lệ hợp tác xã hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài đối với tổ chức có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư;
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được quy đổi ra đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm nộp lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí thuế môn bài với hộ gia đình, cá nhân và nhóm cá nhân

Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân hoạt đông kinh doanh, sản xuất hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thu lệ phí như sau:

STTdoanh thuMức thu
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đìnhtrên 500 triệu đồng/năm1.000.000 (một triệu) đồng/năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đìnhtrên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đìnhtrên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm

Lưu ý:

 • Căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:
  doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản;
 • Tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của các địa điểm kinh;
 • Doanh thu của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm trước liền kề;
 • Nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm nếu cơ sỏ phát sinh nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài phát sinh trong 06 tháng cuối năm.

Cơ quan quản lý: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan