• Luật Hồng Phúc

Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ in ấn

 1. 19/05/2021
 2. Xem: 1,170

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là một loại giấy phép, là điều kiện của một số ngành nghề kinh doanh. Có rất nhiều ngành nghề bắt buộc phải xin giấy phép ANTT. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Hồng Phúc xin gửi tới quý khách hàng thủ tục xin giấy an ninh trật tự cho dịch vụ in ấn.

Dịch vụ in có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự không ?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 18, Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

… 18. Kinh doanh dịch vụ in, gồm: Chế bản in, in, gia công sau in (trừ cơ sở in lưới, photocopy) để tạo ra các sản phẩm sau đây:

 1. a) Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách, minh họa thay sách);
 2. b) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
 3. c) Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ban hành;
 4. d) Tem chống giả;

đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm của mình);

 1. e) Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá. ….”

Như vậy để kinh doanh dịch vụ in thì cơ sở kinh doanh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều kiện về an ninh trật tự cho ngành dịch vụ in ấn?

Điều kiện về an ninh trật tự cho ngành dịch vụ in được quy định tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

 • Cơ sở kinh doanh phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau: Đối với người Việt Nam đã bị khởi tố hình sự; có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc do lỗi cố ý mà bị kết án từ 3 năm tù mà chưa được xóa án tích; chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù, bị áp dụng hình phạt giáo dục tại xã, phường,… Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
 • Cơ sở kinh doanh phải đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục xin giấy an ninh trật tự cho dịch vụ in

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ in?

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ in bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
 • Trường hợp trong các văn bản quy định trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh có kho hàng hóa vật tư cháy được hoặc hàng hóa, vật tư không chạy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích dưới 1.500 m3 hoặc Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có kho hàng hóa trên 500 m2;
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể được quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP;

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ in?

 • Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ in bao gồm:
 • Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Hình thức nộp hồ sơ:

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các văn bản, tài liệu quy định trong Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho dịch vụ in nêu trên.

 • Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 05 ngày làm việc.

Xử phạt không có giấy phép an ninh trật tự ?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự là giấy phép bắt buộc phải có đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ in. Như vậy, trong trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ in không có loại giấy phép này mà bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt theo Điều 11 Nghi định 167/2013/NĐ-CP:

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 1. a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

…”

Mức phạt tối đa cho cơ sở kinh doanh không có Giấy phép an ninh trật tự khi kinh doanh dịch vụ in có thể tối đa lên đến 15.000.000 đồng.

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách những điều kiện, thủ tục để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ in ấn. Như quý khách hàng cũng đã biết khi kinh dịch vụ in ấn mà chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự có thể chịu mức phạt rất nặng, chính vì vậy Luật Hồng Phúc sẽ hỗ trợ quý khách hàng xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ in ấn với chi phí phù hợp, trong thời gian nhanh nhất.

Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Thủ tục xin giấy phép phân phối xăng dầu? Trong chuỗi sản xuất, bán lẻ ...
 2. Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp là một ...
 3. Công ty có được bán cho người khác không?Thủ tục bán công ty? Mua bán, ...

Thông tin liên quan