• Luật Hồng Phúc

Thủ tục mở phòng khám tư nhân

 1. 14/02/2022
 2. 2,465

Phòng khám là cơ sở thực hiện hoạt động khám chữa bệnh nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh ở một mức độ nhất định. Chúng có thể được tư nhân hóa dưới hai hình thức là phòng khám đa khoaphòng khám chuyên khoa hay còn gọi chung là phòng khám tư nhân. Là cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nên phòng khám tư nhân có những danh mục kỹ thuật được phép thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật dẫn đến các thủ tục, quy trình mở phòng khám tư nhân cũng có sự khác biệt so với các loại hình khám chữa bệnh khác.

Do đó, bằng bài viết này, Luật Hồng Phúc kính gửi đến Quý bạn đọc nội dung tư vấn về thủ tục mở phòng khám tư nhân như sau:

Điều kiện mở phòng khám tư nhân

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
 • Giấp phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh.

Cách thức thực hiện thủ tục mở phòng khám tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 1. Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi Công ty Cổ phần đặt trụ sở chính;
 2. Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận khết quả.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động của phòng khám tư nhân:

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp;
 2. Gửi qua đường bưu điện;
 3. Đăng ký trực tuyến.

Lưu ý: Trường hợp thực hiện đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký phải lưu trữ hồ sơ đăng ký bằng bản giấy để có thể kiểm tra và xác thực khi cần thiết.

THỦ TỤC MỞ PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN

Thành phần hồ sơ mở phòng khám tư nhân

Bước 1

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cá nhân thành lập công ty hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với tổ chức thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương ứng với loại hình công ty;
 • Điều lệ công ty (trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân);
 • Danh sách các thành viên, cổ đông (trừ trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
 • Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên, cổ đông là tổ chức.
 • Giấy tờ khác (nếu có);
 • Bản sao văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực) nếu ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;
 • bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp nếu ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01Phụ lục XI Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IVNghị định 109/2016/NĐ-CP
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02Phụ lục XI Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, điều kiện hành nghề của nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật phân tuyến kỹ thuật dự kiến;
 • Giấy ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác) của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Đối với Bước 1: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối với Bước 2: 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thực hiện

Đối với Bước 1: Phòng Đăng ký kinh doanh

Đối với Bước 2: Sở y tế (Giám đốc sở Y tế có thẩm quyền cấp)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Đối với Bước 1:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

Lưu ý: Những thủ tục cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàngvới Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Nộp tờ khai thuế môn bàivà nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Góp vốn điều lệ đúng thời hạn. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh trước khi kinh doanh.

Đối với Bước 2

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cụ thể về việc bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì Sở Y tế ban hành văn bản có chữ ký của cơ quan hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số tiếp nhận hồ sơ. Kết quả thủ tục hành chính bằng phương thức trực tuyến có giá trị pháp lý như kết quả thủ tục hành chính giải quyết theo phương thức thông thường;
 • Những nội dung cần thực hiện sau khi được cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 • Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (trước khi thực hiện khám sức khỏe lần đầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe đến Sở Y tế nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở;
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 1. Luật khám chữa bệnh 2009;
 2. Luật Doanh nghiệp 2020;
 3. Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 4. Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 5. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 6. Thông tư 43/2013/TT–BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng quy định về trình tự thủ tục mở phòng khám tư nhân theo quy định mới nhất hiện nay. Qúy khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục mở phòng khám có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan