• Luật Hồng Phúc

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh nên nhiều doanh nghiệp đã thực hiện thay đổi địa chỉ công ty để đảm bảo cho thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh. Theo đó, pháp luật đã quy định việc thay đổi địa chỉ công ty của doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý khác nhau, trong đó có thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn. Vậy thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp trên hóa đơn được tiến hành như thế nào? Bài viết sau đây, Luật Hồng Phúc sẽ làm rõ những quy định về thủ tục này.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp;
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

Thành phần hồ sơ để tiến hành đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

luat-hong-phuc-vn-thay-doi-dia-chi-cong-ty-tren-hoa-don

Trình tự thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và gửi ngay đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.
 2. Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
 3. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chó doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn.

Trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

Tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã quy định rõ doanh nghiệp trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang nơi khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Khi thay đổi địa chỉ công ty sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau, với mỗi trường hợp sẽ có các bước thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn cụ thể đó là:

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế thì việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn được thực hiện theo khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

 • Nếu công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì:
  1. Đầu tiên, phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi;
  2. Sau đó, đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng;
  3. Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
 • Nếu công ty không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Do vậy, theo đó khi có sự thay đổi địa chỉ công ty mà dẫn đến việc thay đổi mã số thuế, đơn vị quản lý thuế thì việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn có thể thông qua hai cách: tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ hoặc là hủy hóa đơn cũ và phát hành hóa đơn mới.

luat-hong-phuc-vn-dich-vu-thay-doi-dia-chi-cong-ty-tren-hoa-don

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn được thực hiện theo khoản 5, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

 • Nếu công ty vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì:
  1. Đầu tiên, thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;
  2. Sau đó, gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà không cần đặt in hóa đơn mới.

Trên đây là những thông tin tư vấn mà các doanh nghiệp cần biết khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn. Nếu còn những thắc mắc về thủ tục này hay bất kỳ vấn đề pháp lý gì khác thì đừng quên liên hệ Luật Hồng Phúc để được giải đáp nhé.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan