• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

 1. 25/05/2024
 2. 1,848

Mở công ty cho thuê tài chính. Là lĩnh vực hoạt động về tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, xoay vòng vốn trên cơ sở luân chuyển dòng tài chính từ nguồn này sang nguồn khác góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh. Vì là ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất – kinh doanh cũng như sự phát triển của kinh tế – xã hội nên hoạt động của các công ty cho thuê tài chính được pháp luật quy định một cách chặt chẽ và chịu sự quản lý của nhiều bộ ngành.

Do đó, khi mở công ty cho thuê tài chính thì cần tuân thủ những quy định nào của pháp luật? Sau đây, Luật Hồng Phúc có một số nội dung tư v ấn về thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính như sau:

Công ty cho thuê tài chính là gì?

Công ty cho thuê tài chính là một trong những loại hình tổ chức tính dụng phi ngân hàng dưới dạng công ty tài chính chuyên ngành, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của luật tổ chức tính dụng trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Trong đó:

 • Bên cho thuê tài chính (bên mua và cho thuê lại theo hình thức tài chính) là công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện cho thuê tài chính;
 • Bên thuê tài chính (bên bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính) là pháp nhân, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình;
 • Tài sản cho thuê tài chính là các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ tàu thuyền, tàu bay) không thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định.

Chuẩn bị trước khi mở công ty cho thuê tài chính

Vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật là 150 tỷ đồng.

Tên công ty cho thuê tài chính

Tên công ty bao gồm “Công ty cho thuê tài chính” + loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, cổ phần) + tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của công ty sau này). Thành viên/cổ đông thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở công ty cho thuê tài chính

Ngoại trừ nhà chung cư, công ty có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố…) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có); là nơi làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành; đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động; có hệ thống thông tin quản lý kết nối trực tuyến giữa trụ sở chính và các chi nhánh và các bộ phận kinh doanh…

Mã ngành nghề kinh doanh cho thuê tài chính

Mã ngành 6491 – Hoạt động cho thuê tài chính được sử dụng làm mã ngành kinh doanh chính và có thể sử dụng bất kỳ mã ngành nào trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam làm mã ngành bổ sung.

Trình tự thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty tài chính cần có Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về phạm vi hoạt động phi ngân hàng trước khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấp  phép kinh doanh. Vì vậy, trong thủ tục mở công ty tài chính cần thực hiện như sau:

Bước 1, Xin giấy phép tổ chức và hoạt động của công ty tài chính từ Ngân hàng nhà nước

Hồ sơ xin giấy phép

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép
 2. Dự thảo Điều lệ (đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt)
 3. Đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng (đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt)
 4. Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến:
 5. Biên bản Hội nghị thành lập thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu phê duyệt dự thảo Điều lệ, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến và lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị.
 6. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Tùy thuộc vào hình thức tổ chức mà sẽ có các loại giấy tờ đặc trưng:

Công ty cổ phần
 1. Danh sách các cổ đông sáng lập, cổ đông góp vốn thành lập
 2. Hồ sơ của cổ đông góp vốn thành lập đối với cá nhân, tổ chức
 3. Hồ sơ liên quan đến thành lập Điều lệ công ty
Công ty trách nhiệm hữu hạn
 1. Danh sách các thành viên sáng lập, thành viên góp vốn thành lập
 2. Hợp đồng liên doanh có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật
 3. Hợp đồng thỏa thuận góp vốn giữa các thành viên sáng lập đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.
 4. Hồ sơ đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập là ngân hàng thương mại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam:
 5. Hồ sơ đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài:
 6. Hồ sơ liên quan đến thành lập Điều lệ công ty

Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh cho thuê tài chính

Ban trù bị nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả nộp hồ sơ mở công ty

Ngân hàng nhà nước gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Ngân hàng nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập công ty tài chính trong vòng 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận nếu không chấp thuận.

Bước 2, Tiến hành đăng ký kinh doanh

Sau khi được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động, công ty tài chính tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ  đăng ký kinh doanh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);
 3. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập;
 4. bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông;
 5. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận khết quả.

Kết quả đăng ký kinh doanh

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

Việc cần làm sau khi có Giấy phép kinh doanh cho thuê tài chính

Công bố thông tin hoạt động trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và trên một tờ báo viết hằng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày khai trương.

 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Góp vốn điều lệ đúng thời hạn. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh trước khi kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Các tổ chức tính dụng 2010, sủa đổi, bổ sung 2017;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tính dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 30/2015/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính theo quy định mới nhất. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 • Ví dụ về công ty cho thuê tài chính
 • Cơ cấu to chức của công ty cho thuê tài chính
 • Các nghiệp vụ của công ty cho thuê tài chính
 • Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
 • Quy định về công ty cho thuê tài chính

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan