• Luật Hồng Phúc

Số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần ?

  1. 22/06/2021
  2. Xem: 1,117

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN ÍT NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN ÍT NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Không giống như loại hình công ty khác, công ty cổ phần khi thực hiện thành lập phải có đủ số lượng thành viên thì mới có thể tiến hành thành lập được, vậy số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần là bao nhiêu? Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giải đáp thắc mắc này của khách hàng như sau.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Các cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa;

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần.

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 thì số lượng khi thành lập công ty cổ phần thì số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa.

Và cũng theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

Như vậy số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần là 03 người.

Lưu ý: Khi công ty cổ phần thành lập ra nếu số lượng cổ đông tối thiểu không đủ 3 người thì phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác.

 

 

Các Dịch vụ

Bài viết mới

  1. Thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm như thế nào ? Mỹ ...
  2. Thủ tục mở công ty kinh doanh thiết bị điện tử? Trước khi có sự ...
  3. Thủ tục mở công ty nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm? Kinh doanh mặt ...

Thông tin liên quan