• Luật Hồng Phúc

Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên ?

  1. 11/12/2021
  2. Xem: 1,418

Số lượng thành viên ít để thành lập công ty cổ phẩn là 03 thành viên và phải được duy trình trong suốt quá trình hoạt động. Không giống như loại hình công ty khác, công ty cổ phần khi thực hiện thành lập phải có đủ số lượng thành viên thì mới có thể tiến hành thành lập được, vậy số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần là bao nhiêu ?

Luật Hồng Phúc sẽ giải đáp thắc mắc này của khách hàng như sau.

Công ty cổ phần là gì ?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Các cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân: số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa;

Trách nhiệm của các cổ đông: Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Quyền của các cổ đông: các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN ÍT NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 thì số lượng khi thành lập công ty cổ phần thì số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa.

Và cũng theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

Như vậy công ty cổ phần có ít nhất  là 03 người.

Khi công ty cổ phần được thành lập, nếu số lượng cổ đông tối thiểu không đủ 3 người thì phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác.

Các Dịch vụ

Bài viết mới

  1. Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ. ...
  2. Điều kiện và thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy ...
  3. Một trong những vấn đề mà người muốn thành lập doanh nghiệp rất quan tâm ...

Thông tin liên quan