• Luật Hồng Phúc

Công bố hợp quy

 1. 25/05/2024
 2. 999

 

Hiện nay đối với các doanh nghiệp, người tiêu dùng thì vấn đề công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy là vấn đề quan trọng trước khi một sản phẩm đưa ra thị trường. Để sản phẩm được hợp pháp trên thị trường thì việc công bố hợp quy là bước không thế thiếu. Câu hỏi đặt ra là thủ tục công bố hợp quy và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động này bao gồm những gì? Để trả lời câu hỏi trên bài viết sau Luật Hồng Phúc xin cung cấp cho bạn đọc và quý khách hàng những thông tin về thủ tục công bố hợp quy.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 SĐBS năm 2018;
 • Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 SĐBS năm 2018;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 1. Công bố hợp quy là gì?

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN thì Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Doanh nghiệp muốn thực hiện công bố hợp quy thì cần thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn quốc gia mà Nhà nước đã ban hành.

 1. Thành phần hồ sơ công bố hợp quy

2.1 Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định

Đối với trường hợp này thì hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

2.2 Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân    

Đối với trường hợp này thì hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy ;
 • Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:
 • Tên sản phẩm, hàng hóa;
 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;
 • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;
  • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá;
  • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

3. Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định ( gọi là bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy ( gọi là bên thứ nhất) tự thực hiện;

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

3.1 Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

– Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước;

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành theo quy định để công bố hợp quy trên cơ sở kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;

+ Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyên ngành, hàng hóa được phép lưu thông.

– Đối với hàng nhập khẩu:

+ Tổ chức, cá nhân kiểm tra chất lượng, đăng ký hàng hóa nhập khẩu cần cung cấp các thông tin sau: tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, số điện thoại, fax; tên hàng hóa, nhãn hiệu, chủng loại; quy cách; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; Thời gian nhập cảnh; Hợp đồng (contract); Danh sách đóng gói; Hóa đơn (Invoice); Vận đơn (Bill of Lading); Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân;

+ Tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

+ Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp kết quả tự đánh giá theo quy định .

Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

3.2 Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

– Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định kèm bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;

+ Sau khi có thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin: tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; địa chỉ, điện thoại, fax; tên hàng hóa; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp;

+ Cơ quan chuyên ngành cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

+ Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nộp bản sao y bản chính thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

 

Trên đây là thông tin về thủ tục công bố hợp quy mà Luật Hồng phúc cung cấp đến các bạn đọc. Nếu còn những thắc mắc về thủ tục này hay bất kỳ vấn đề pháp lý gì khác thì đừng quên liên hệ Luật Hồng Phúc để được giải đáp nhé./

 

 

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan